Dossier
Burgers nemen het over
Erik Snel en Godfried Engbersen stellen dat de behoefte aan burgerinitiatieven het grootst is in kwetsbare wijken. Uit ons driejarig onderzoek blijkt dat wijkbewoners die initiatieven ontplooien geregeld op barrières stuiten. Gemeenten kunnen daar meer aan doen.