Dossier
Politisering sociaal werk
Moeten sociaal werkers hulp verlenen aan afzonderlijke individuen, of structurele misstanden aankaarten? Sinds een half jaar woedt daarover een verhit debat op socialevraagstukken.nl. Wat moet de sociaal werker hier in de praktijk mee? Jan van Dam vatte het debat voor ons samen. Op 14 november gaat dit debat live verder tijdens ‘De agenda van het sociaal werk’.
Dossier
European Values Study