De Nederlandse Sociologische Vereniging heeft Bart van Heerikhuizen benoemd tot haar 25ste erelid. Van Heerikhuizen (1948) heeft zijn naam in de Nederlandse sociologie volgens de NSV het meest te danken aan de inspirerende hoorcolleges waarmee hij generaties studenten heeft ingeleid in de sociologische theorie. Daarin wist hij de ideeën van belangrijke sociologen, van Auguste Comte tot en met Pierre Bourdieu, helder en precies voor het voetlicht te brengen.