Dossier
Verkiezingen 2021
Strategisch of niet, Rutte flirt met JA21 als coalitiepartner na eerder Forum voor Democratie en PVV te hebben uitgesloten. Maar is er tussen het electoraat van deze rechts-radicale partijen wel zo’n verschil? Nieuwe data tonen dat elk van de partijen inderdaad een uniek en extra deel van electoraat naar nationalistisch rechts trekt, maar de JA21-aanhangers lijken sterk op die van Forum, vooral wat betreft migratie, integratie en Europa.
In een recent artikel op deze site wordt vastgesteld dat de aanstaande Tweede Kamer bepaald geen afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. De auteurs wijzen specifiek op geslacht, opleidingsniveau en migratieachtergrond van parlementariërs. Dat politieke elites op geen van deze achtergrondkenmerken op de Nederlandse bevolking lijken, is een probleem dat hoog op de agenda van elke politicus zou moeten staan.