Dossier

De sociale praktijk

Van de studenten

Studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam beschrijven de de prille praktijk van hun werk. Hoe krijgt de paricipatiesamenleving vorm?