Dossier

Morele kant van de tegenprestatie

Mensen in de bijstand worden verplicht om een tegenprestatie te leveren. In dit dossier wordt de morele kant hiervan belicht.

  • Wouter Beekers en Jochem Westert pleiten ervoor dat het hoog tijd is om de rechten van bijstandsontvangers te versterken.
  • Rob Arnoldus en Josien Hofs van de Wmo-werkplaats Rotterdam deden onderzoek naar verplicht vrijwilligerswerk voor langdurige bijstandsgerechtigden en signaleerden zowel successen als bezwaren.
  • Will Tinnemans schrijft hoe de tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden een signaal afgeeft alsof bijstandsgerechtigden lui zijn.
  • Volgens Richard de Brabander getuigt het vragen van een tegenprestatie van een gebrek aan generositeit, van vijandigheid en afwezigheid van respect.
  • Lex Veldboer vindt dat het utilitaristische mensbeeld achter de tegenprestatie nog onderbelicht blijft. De waarde van burgers wordt afgemeten aan het maatschappelijke nut. Ook als dat ten koste gaat van hun eigen waarden en doelen.