Dossier

Gronings gas

Moet de gaswinning in Groningen aan banden? Ja, zeggen Peter Timmerman en Frank Hindriks, en graag nog wat meer dan minister Kamp wil. Machiel Mulder vraagt zich op basis van een kosten-baten-analyse of of dat wel verstandig is.

Ruim een jaar later in september 2016 wordt de discussie vervolgd, als Shell stelt dat de gasvoorraad maximaal benut moet worden, om met de opbrengst de overgang naar duurzame energie te bekostigen. 'Alsof je plofkippen eet, en het bespaarde geld aan Wakker Dier geeft, reageert Berend van der Kolk. Aan de andere kant, dreigen we nu niet door te slaan naar de andere kant, vraagt Ira Helsloot zich af. Hij doet tips voor een afgewogen beleid waarover burgers ook meepraten. Econoom Mark Sanders wordt nog preciezer: laat 170 burgers namens ons allen erover beslissen.

De discussie wordt vervolgd. Sociaal-psycholoog Katherine Stroebe ziet vanwege de psychische en lichamelijke gezondheid van de bewoners maar één oplossing: een scherpe en blijvende reductie van de gaswinning. Daar zijn de mensen die al schade aan hun huis hebben geleden nog niet mee geholpen. Voor hen bepleit volkshuisvestingsdeskundige George de Kam preciezer onderzoek naar de schade. Een constructieve oproep tot samenwerking van burgers en wetenschap komt tenslotte van Theo Spek.

Dit dossier is samengesteld in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijks Universiteit Groningen.