Dossier

Migratiegrenzen

In de politiek en bij het publiek heerst angst voor een groter wordende stroom migranten. Europa richt zich tot nu toe vooral op steeds strengere grenscontroles en migratieregels. Heeft het dichtgooien van de grenzen echter wel het gewenste effect? En hebben migranten en vluchtelingen werkelijk zo’n ontwrichtende werking op onze samenleving als velen schijnen te denken?

Vanuit verschillende invalshoeken gaan wetenschappers in dit dossier de strijd aan met de bestaande ideeën over migratiegrenzen:

  • Melissa Siegel beargumenteert dat als ontwikkelingslanden zoals Rwanda, Oeganda en Tanzania succesvol grote groepen vluchtelingen kunnen opnemen en er zelfs voordeel aan ondervinden; dat onze Westerse zorgen over de negatieve gevolgen van het opnemen van vluchtelingen op economie, infrastructuur en sociale cohesie dan misplaatst zijn.
  • Hein de Haas stelt dat het van een steeds groeiende, onontkoombare stroom migranten naar Europa niet klopt. In de realiteit gaat om een relatief klein aantal vluchtelingen. Volgens De Haas is de bereidheid om migranten op te nemen geen kwestie van aantallen maar van politieke wil.
  • Gijsbert Oonk betoogt dat het dichthouden van grenzen juist een stimulans is voor migratie. Open grenzen en de mogelijkheid terug te keren daarentegen zouden op korte termijn misschien leiden tot een stijging in migratie, maar daarna tot uitstel of zelfs afstel van migratie.
  • Bram Frouws velt een hard oordeel over de VVD-migratienota. Hij stelt dat het voorstel om de Europese grenzen compleet te sluiten onhaalbaar is en dat het getuigt van gebrek aan kennis. Hij wijst op de tegenstrijdigheden, denkfouten en onwaarheden in de nota.
  • Volgens Ronald Skeldon wordt migratie te vaak gezien als ‘goed’ of ‘slecht’, terwijl het in feite geen van beide is. Hij stelt dat Europa migratie nodig heeft en bespreekt drie valkuilen waar politici in hun discours regelmatig in belanden.
  • Karijn Nijhoff bespreekt het idee van Lodewijk Asscher om de migratie van lager opgeleiden binnen de EU aan banden te stellen. Volgens Nijhof laat de registratie van migratie nog veel te wensen over en zou goede registratie van migranten samen met lokaal beleid op maat een stuk beter werken tegen verdringing.