Het Sociologenpanel

Meest recent

Peter Achterberg

Functie: Hoogleraar bij Tilburg University Deskundigheid: Cultuursociologie, wetenschap en techniek, maatschappelijke onvrede, religie en spiritualiteit, instituties

Bettina Bock

Functie: Hoogleraar bij Wageningen Universiteit & Research Deskundigheid: Rurale ontwikkeling/ marginalisering, burgerinitiatief, gender en diversiteit,  ruimtelijke ongelijkheid, verantwoorde landbouw

Samira van Bohemen

Functie: Universitair docent bij Erasmus Universiteit Rotterdam Deskundigheid: Gender; identiteit; seksualiteit

Christian Broer

Functie: Universitair hoofddocent bij Universiteit van Amsterdam Deskundigheid: gezondheid, kwalitatieve methode

Marjolein Broese van Groenou

Functie: Hoogleraar bij Vrije Universiteit Amsterdam Deskundigheid: informele zorg, ouderen, sociale netwerken en gezondheid

Vincent Buskens

Functie: Hoogleraar bij Universiteit Utrecht Deskundigheid: vertrouwen, cooperatie, netwerken

Christine Carabain

Functie: Programmaleider Duurzame samenleving bij Sociaal en Cultureel Planbureau Deskundigheid: duurzaamheid en klimaatbeleid

Jaco Dagevos

Functie: Senior wetenschappelijk medewerker bij Sociaal en Cultureel Planbureau en Erasmus Universiteit Rotterdam Deskundigheid: integratie en minderheden

Ioana van Deurzen

Functie: Universitair docent bij Tilburg University Deskundigheid: gezondheid, inkomensongelijkheid, stress, welbevinden

Caroline Dewilde

Functie: Universitair hoofddocent bij Tilburg University Deskundigheid: sociale ongelijkheid, armoede, macro-structurele sociale verandering, verzorgingsstaten, woonbeleid

Jacob Dijkstra

Functie: Universitair hoofddocent bij Rijksuniversiteit Groningen Deskundigheid: samenwerking, collectieve actie, duurzaamheid, normen, statistiek

Liesbet Heyse

Functie: Universitair docent bij Rijksuniversiteit Groningen Deskundigheid: nonprofit organisaties (NGOs), arbeidsmarktintegratie van statushouders, organisatie van de jeugdzorg

Jennifer Holland

Functie: Universitair docent bij Erasmus Universiteit Rotterdam Deskundigheid: Familie

Hilje van der Horst

Functie: Universitair docent bij Wageningen Universiteit & Research Deskundigheid: consumptie, voedsel, armoede, gezondheid

Mariska van der Horst

Universitair Docent Sociologie – Assistant Professor / Lecturer Sociology Expertise: arbeidsmarkt, ouderen, ageism, dis/ability, werk-privé combinatie, methoden

Erik van Ingen

Functie: Universitair hoofddocent bij Vrije Universiteit Amsterdam Deskundigheid: internet(gebruik), sociale contacten, welzijn, sociale participatie

Danielle Jansen

Functie: Universitair docent bij Rijksuniversiteit Groningen Deskundigheid: gezondheidszorg, zorgsystemen, jeugdzorg, zorggebruik, zorgtrajecten

Eva Jaspers

Functie: Universitair docent bij Universiteit Utrecht Deskundigheid: ongelijkheid, sexualiteit, vooroordelen

Linda van de Kamp

Functie: Zelfstandig onderzoeker en maatschappelijk opbouwwerker in Amsterdam Deskundigheid: religie, stedelijke ontwikkeling

Mirjam de Klerk

Functie: Programmaleider Zorg en ondersteuning bij Sociaal en Cultureel Planbureau Deskundigheid: zorg en ondersteuning

Gerbert Kraaykamp

Functie: Hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen Deskundigheid: Sociale Ongelijkheid

Monique Kremer

Functie: Hoogleraar actie burgerschap bij Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Deskundigheid: Verzorgingstaat, burgerschap, migratie  

Arjen Leerkes

Functie: Universitair hoofddocent bij Erasmus Universiteit Rotterdam Deskundigheid: Migratie; criminaliteit; diversiteit; integratie

Tanja van der Lippe

Functie: Hoogleraar bij Universiteit Utrecht Deskundigheid: family-work balance, tijd, organisaties

Christof van Mol

Functie: Universitair docent bij Tilburg University Deskundigheid: migratie, intra-Europese mobiliteit, internationalisering hoger onderwijs, Erasmus programma

Ruud Muffels

Functie: Hoogleraar bij Tilburg University Deskundigheid: ongelijkheid, arbeidsmarkt, armoede, sociale uitsluiting

Jasper Muis

Functie: Universitair docent bij Vrije Universiteit Amsterdam Deskundigheid: politiek, stemgedrag, migratie, protestbewegingen, rechtspopulisme, oude en nieuwe media, onderwijs

Amy Nivette

Functie: Universitair docent bij Universiteit Utrecht Deskundigheid: extremisme, criminaliteit, policing

Bowen Paulle

Functie: Universitair docent bij Universiteit van Amsterdam Deskundigheid: ongelijkheid, onderwijs

Dimitris Pavlopoulos

Functie: Universitair docent bij Vrije Universiteit Amsterdam Deskundigheid: arbeidsmarkt, methoden

Bram Peper

Functie: Docent bij Tilburg University Deskundigheid: combinatie arbeid-gezin, familiebeleid, sociologische theorieën, muziek

Tim Reeskens

Functie: Universitair hoofddocent bij Tilburg University Deskundigheid: sociale cohesie, vertrouwen, identiteit, waarden

Peer Scheepers

Functie: Hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen Deskundigheid: Methoden – Migratie

Inge Sieben

Functie: Universitair docent bij Tilburg University Deskundigheid: tolerantie, religie, familiewaarden, onderwijs

Niels Spierings

Functie: Universitair docent bij Radboud Universiteit Nijmegen Deskundigheid: Politiek – Tolerantie

Jochem Tolsma

Functie: Universitair hoofddocent bij Radboud Universiteit Nijmegen Deskundigheid: Segregatie – Diversiteit

Romke van der Veen

Functie: Hoogleraar bij Erasmus Universiteit Rotterdam Deskundigheid: Instituties; verzorgingsstaat; arbeidsmarkt

Olav Velthuis

Functie: Hoogleraar bij Universiteit van Amsterdam Deskundigheid: economische sociologie, cultuursociologie

Ellen Verbakel

Functie: Universitair hoofddocent bij Radboud Universiteit Nijmegen Deskundigheid: Familie

Lotte Vermeij

Functie: Wetenschappelijk medewerker bij Sociaal en Cultureel Planbureau Deskundigheid: lokale en regionale vraagstukken, sociaal kapitaal

Cok Vrooman

Functie: Wetenschappelijk Strateeg Veranderende verzorgingsstaat bij Sociaal en Cultureel Planbureau en Universiteit Utrecht Deskundigheid: arbeid en sociale zekerheid

Jeroen van der Waal

Functie: Hoogleraar bij Erasmus Universiteit Rotterdam Deskundigheid: Politiek; Sociale ongelijkheid; Gezondheidsverschillen

Annemarie Wennekers

Functie: Wetenschappelijk medewerker bij Sociaal en Cultureel Planbureau Deskundigheid: media en attitudes

Rafael Wittek

Functie: Hoogleraar bij Rijksuniversiteit Groningen Deskundigheid: samenwerking, organisaties