Dossier
De verhuizing van de verzorgingsstaat
Volgens de onderzoekers van het boek De Verhuizing van de Verzorgingsstaat zijn de verwachtingen van het sociaal netwerk te hooggespannen. En dat de inzet van het sociaal netwerk leidt tot bezuinigingen is op zijn minst twijfelachtig, zo liet ook het CPB zien. Maar als we verder kijken dan de individuele keukentafelgesprekken, ontstaat er een ander beeld.
Platform 31 en RIGO Research en Advies concluderen dat in 70 procent van de Vogelaarwijken de leefbaarheid weer achteruit gaat. Diverse recente publicaties suggereren dat de ambities van twintig jaar stedelijk vernieuwingsbeleid niet verwezenlijkt zijn. Maar dat gaat voorbij aan de positieve effecten van meest verguisde interventie van de wijkaanpak: sloop en nieuwbouw.