Dossier

Minder banen met technologie?

Met de opkomst van nieuwe technologieën en big data staan veel banen op de tocht. Het is geen nieuw verschijnsel want al sinds de jaren ‘90 en de opkomst van de ICT vinden er veranderingen plaats op de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt robotisering een groeiende rol. Toch is er in het laatste decennia sprake van een stroomversnelling. Er worden door deze innovaties wel nieuwe banen gecreëerd, maar die zijn vaak niet geschikt voor dezelfde groep mensen.

In dit dossier wordt gekeken wat voor gevolgen deze nieuwe technologische ontwikkelingen zouden kunnen hebben op de arbeidsmarkt.

  • Fabian Dekker betoogt dat er in Nederland nauwelijks sprake is van robotisering en noemt dit een gemiste kans is. Ondanks dat er routinematige klussen in het middensegment zullen verdwijnen, zullen er namelijk ook nieuwe beroepen bijkomen.
  • Paul Schenderling stelt vast dat in veel studies over het automatiseringsvraagstuk er relatief weinig aandacht is voor de kwalitatieve gevolgen. Hij waarschuwt dat we ons vooral zorgen moeten maken over de achterblijvende omscholingsfaciliteiten in Nederland, omdat dit de gevolgen van het banenverlies zou moeten compenseren.
  • Onderzoekers van de Rabobank Hugo Erken en Theo Smid stellen dat het doembeeld van ‘technologische werkloosheid’ voortkomt uit de denkfout dat de economie een vaste hoeveelheid banen kent. Zij stellen dat de extra investeringen juist extra werk zullen creëren. Voor diegenen die door technologische vooruitgang hun baan verliezen zien zij in omscholing een uitkomst.
  • Djurre Das constateert dat de overheid, als inclusieve werkgever, door de opkomst van de nieuwe technologieën in gevaar komt. Das gebruikt het voorbeeld van de reorganisatie bij de belastingdienst om te laten zien dat binnen de publieke sector routinematige taken steeds meer worden overgenomen door computers.