Dossier

Inclusieve arbeidsmarkt

Wat moet er gebeuren om mensen met een beperking aan het werk te krijgen?

  • Jos Verhoeven pleit voor een parallelle arbeidsmarkt, om de kans op duurzaam werk en inkomen voor de anderhalf miljoen Nederlanders voor wie het arbeidsmarktperspectief zeer mager is, te vergroten.
  • Charissa Freese legt uit hoe overheid, werkgevers en werknemers samen kunnen werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen die het dupe worden van vergrijzing, flexibilisering en digitalisering.
  • Maroesjka Versantvoort en Patricia van Echtelt uiten hun zorgen over de toename van mensen met een beperking die geen werk hebben. Weinig werkgevers hebben specifiek beleid voor medewerkers met gezondheidsbeperkingen.
  • Nemen we de participatiesamenleving serieus, dan moeten ook mensen met een beperking op een waardevolle wijze kunnen meedoen, vindt Jac Van der Klink.