Dossier

Afscheid van de RMO

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) staat voor achttien jaar mee en tegen denken over sociale vraagstukken. Maar hebben haar adviezen met klinkende namen als De Verleiding Weerstaan, Terugtreden is Vooruitzien en De Ontkokering Voorbij ook in beleid geresulteerd? Op het afscheidssymposium eind maart probeerden onder meer Paul Frissen, Piet-Hein Donner en Femke Halsema daar antwoord op te geven. In dit dossier vatten we enkele van die bijdragen samen.

De RMO is per 1 januari van dit jaar met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) samengevoegd in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S).