Dossier

Sociale interventies onderzoeken doe je zo!

Er is een schreeuwende behoefte aan gegronde kennis om sociale problemen aan te pakken. Maar hoe kunnen we achterhalen of de aanpak van overlastgevende jongeren werkt? Hoe kunnen dak- en thuislozen het beste worden geactiveerd? Hoe de eenzaamheid onder ouderen effectief het beste bestreden? Er is onder onderzoekers veel debat over hoe dat het beste kan, met welke onderzoeksaanpak. In dit dossier kruisen zij de degens over de beste onderzoeksmethoden.

In de eerste aflevering betogen Trudie Knijn en Marcel Hoogenboom dat 'realistisch evalueren' dat rekening houdt met context en omgeving beter is dan randomized controlled trial (RCT), het onderzoek met een interventie- en een controlegroep.

Vasco Lub wijst in tijden van slinkende overheidsbudgetten op een goedkoper alternatief en relativeert het belang van de context, waar realistisch evalueren zo aan hecht.

Saskia Keuzenkamp houdt Knijn en Hoogenboom voor dat zij geen karikatuur moeten maken van databanken met effectieve interventies.

Tineke Abma bepleit ‘Responsieve evaluatie’: een gezamenlijk leerproces waarbij kennis, ervaringen en ideeën van diverse belanghebbenden betrokken worden.