Dossier

De verhuizing van de verzorgingsstaat

In dit dossier: alles over De verhuizing van de verzorgingsstaat, het jaarboek van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken dat op 13 september 2018 verscheen. Het boek heeft scherpe reacties opgeroepen. Bijna vier jaar nadat de decentralisaties in gang werden gezet, is het debat in het sociale domein flink gepolariseerd. Als het om zelfredzaamheid en eigen kracht gaat, blijkt dit tot fundamentele verschillen van inzicht te leiden. Met:

  • Een samenvatting van de conclusies door Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens.
  • Een verslag van de boekpresentatie op 13 september.
  • Een kritische reactie van Nico de Boer op de bevindingen.
  • Ido Weijers over de te grote nadruk op zelfredzaamheid en eigen kracht in het beleid.
  • Een interview met Nynke Andringa, die de decentralisaties van dichtbij meemaakte in een van de eerste wijkteams in Nederland.
  • Een pleidooi van de Werkplaats Sociaal Domein Rotterdam voor de doorontwikkeling van wijkteams.
  • Sjef de Vries over de niet gehoorde sociaal werkers.
  • Rick Kwekkeboom acht de klachten over de decentralisaties weinig zinvol, maar ze steunt de oproep in het boek tot meer debat.
  • Susan van Hees constateert dat de keukentafel een onderhandelingsplek is geworden
  • Peter de Visser verzet zich tegen het voorstel voor een register voor sociale professionals

Zie ook de reacties onderaan de artikelen.