1 op de 4 - Kindermishandeling, een publiek probleem

Jaarlijks zijn in ons land meer dan 118.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling of verwaarlozing. Eén op vier Nederlanders heeft er ooit onder geleden of doet dat nog steeds. De cijfers dalen niet. We staan als samenleving machteloos tegenover een van de meest schadelijke van alle misdaden. Dat heeft veel te maken met onze omgang met dit wicked problem. We beschouwen het al snel als privéprobleem, want met de opvoeding van andermans kinderen bemoei je je niet. We weten ook niet goed wat er aan te doen is en wie dat dan moet doen. In het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken onderzoeken experts en wetenschappers kindermishandeling als publiek probleem. Hoe krijgen we er grip op? Met bijdragen van: Sander van Arum, Hilde Bakker, Jurre van den Berg, Jan van Dam, Lia van Doorn, Sietske Dijkstra, Petri Embregts, Dana Feringa, Rien Fraanje, Noud Frielink, Malou van Hintum, Mariëtte van den Hoven, Esmah Lahlah, Lilian Linders, Katinka Lünnemann, Hanan Nhass, Marijke Nijboer, Floor Peels, Lobke van Rijn, Jitske van der Sanden, Carlo Schuengel, Chris Sigaloff, Rutger Stafleu, Majone Steketee, Peter Vasterman, Caroline Vink en Jacques Wallage.Redactie: Krijn van Beek, Majone Steketee, Lia van Doorn en Marcel Ham. Uitgeverij Van Gennep en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. In de inhoudsopgave vind u een compleet overzicht van de verschillende hoofdstukken. Bestel het jaarboek hier (19,90 euro, excl verzendkosten). Bekijk hier een impressie van de boekpresentatie.

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen.Hoe krijgt die verbouwing vorm? Een keur van wetenschappers en journalisten brengt de nieuwe situatie scherp in beeld. Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen? Met bijdragen van Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Pepijn van Houwelingen, Sjors van Beek, Dana Feringa, Rob Arnoldus, Cher Steinfeld, Jitske van der Sanden, Floor Peels, Josien Hofs, Monica Stouten-Hanekamp, Alke Haarsma, Lobke van Rijn, Piet-Hein Peeters, Sterre ten Houte de Lange, Jan van Dam en Sandra Klokman. Uitgeverij Van Gennep. Bestel het jaarboek hier (19,90 euro, excl verzendkosten).

De ondernemende burger

Over de woelige wereld van burgerintiatieven:

admin-ajax.php Het fenomeen 'burgerinitiatief' maakt de tongen los. Sommigen zien een nieuwe democratie gloren, anderen ontwaren vooral uitbuiting van vrijwilligers. Marcel Ham en Jelle van der Meer werpen een blik achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen? Wat is hun motivatie, wat presteren ze en hoe komen ze aan geld? En hoe onafhankelijk zijn ze van de overheid? Dit boek is een kritisch onderzoek naar de woelige wereld van de lokale initiatieven. Met verhalen die inzicht en verdieping geven. Het is boek is te bestellen via Movisie voor 12,50 euro.

Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen

VerlossingvanschuldenboeteOverheden en huishoudens steken zich massaal in de schulden. Ruim 2 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde vorig jaar sinds het begin van de crisis tot 89.000. Steeds meer mensen komen er niet meer uit. We zijn gewend door een financiële bril naar schulden te kijken en zien dan: de 3 procents-norm, het toepassen van renteregels, de protocollen van de schuldhulpverlening. De schuldproblematiek is er niet minder om geworden en aan de diepere oorzaken gebeurt zo weinig. Zijn er ook andere manieren te bedenken om met schulden om te gaan dan aflossen, boetes en schuldsanering? Wat zien we als we door een morele bril kijken? Hoe haalbaar is kwijtschelding? Hoe kunnen schuldenaren met een digitaal platform weer greep op hun leven krijgen? En waarom is meer gelijkwaardigheid tussen schuldenaar en schuldeiser geen illusie? Dit boek is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen, met verrassende ontdekkingen. Met bijdragen van: Nadja Jungmann, Roeland van Geuns, Marcel Canoy, Robin Fransman, Marc Räkers, Femmianne Bredewold, Rodrigo Fernandez, Anneke Menger, Jaap van Vliet, Erik Bähre, Jelle van der Meer, Tamara Madern, Anna van der Schors, Marc Anderson. Het jaarboek van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken onder redactie van Stijn Verhagen, Lilian Linders en Marcel Ham is een uitgave van Uitgeverij van Gennep. Geen abonnee? Bestel het boek.

Duojaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Er is een stille revolutie aan de gang. In zorg, arbeidsre-integratie, veiligheid,  sport, jeugdhulpverlening, kinderopvang, buurthuizen en bibliotheken - overal moeten we minder van de overheid verwachten en meer van elkaar. De overheid beoogt affectief burgerschap: zorgzame burgers die door affectieve banden in beweging komen. Die positieve gevoelens koesteren voor elkaar en hun omgeving en door die gevoelens betrouwbare vervangers van betaalde krachten zullen zijn. Willen we dat wel? Is iedereen die roept dat mantelzorgers en vrijwilligers  meer kunnen doen, zelf ook bereid dit te doen of denkt hij impliciet aan zijn vrouw, zuster of buurvrouw? Waarom zou informele zorg beter zijn dan formele? Daarover ging in 2013 het duo jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, een duojaarboek deze keer. De Amsterdamse hoogleraren sociologie Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak tekenden met collega’s voor de twee bundels: Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk, redactie: Evelien Tonkens & Mandy de Wilde De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid, redactie: Thomas Kampen, Imrat Verhoeven & Loes Verplanke. Beide boeken verschijnen bij Uitgeverij Van Gennep.