De ondernemende burger

Over de woelige wereld van burgerintiatieven:

admin-ajax.php Het fenomeen 'burgerinitiatief' maakt de tongen los. Sommigen zien een nieuwe democratie gloren, anderen ontwaren vooral uitbuiting van vrijwilligers. Marcel Ham en Jelle van der Meer werpen een blik achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen? Wat is hun motivatie, wat presteren ze en hoe komen ze aan geld? En hoe onafhankelijk zijn ze van de overheid? Dit boek is een kritisch onderzoek naar de woelige wereld van de lokale initiatieven. Met verhalen die inzicht en verdieping geven. Het is boek is te bestellen via Movisie voor 12,50 euro.
Op 6 november 2015 wordt samen met Eropaf! het Nationaal Laboratorium Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers! georganiseerd. Lees meer. Lees ook het dossier Burgers nemen het over, waarin wetenschappers momenteel in debat zijn, als onderdeel van het journalistieke onderzoek.

Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen

VerlossingvanschuldenboeteOverheden en huishoudens steken zich massaal in de schulden. Ruim 2 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde vorig jaar sinds het begin van de crisis tot 89.000. Steeds meer mensen komen er niet meer uit. We zijn gewend door een financiële bril naar schulden te kijken en zien dan: de 3 procents-norm, het toepassen van renteregels, de protocollen van de schuldhulpverlening. De schuldproblematiek is er niet minder om geworden en aan de diepere oorzaken gebeurt zo weinig. Zijn er ook andere manieren te bedenken om met schulden om te gaan dan aflossen, boetes en schuldsanering? Wat zien we als we door een morele bril kijken? Hoe haalbaar is kwijtschelding? Hoe kunnen schuldenaren met een digitaal platform weer greep op hun leven krijgen? En waarom is meer gelijkwaardigheid tussen schuldenaar en schuldeiser geen illusie? Dit boek is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen, met verrassende ontdekkingen. Met bijdragen van: Nadja Jungmann, Roeland van Geuns, Marcel Canoy, Robin Fransman, Marc Räkers, Femmianne Bredewold, Rodrigo Fernandez, Anneke Menger, Jaap van Vliet, Erik Bähre, Jelle van der Meer, Tamara Madern, Anna van der Schors, Marc Anderson. Het jaarboek van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken onder redactie van Stijn Verhagen, Lilian Linders en Marcel Ham is een uitgave van Uitgeverij van Gennep. Geen abonnee? Bestel het boek.

Duojaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Er is een stille revolutie aan de gang. In zorg, arbeidsre-integratie, veiligheid,  sport, jeugdhulpverlening, kinderopvang, buurthuizen en bibliotheken - overal moeten we minder van de overheid verwachten en meer van elkaar. De overheid beoogt affectief burgerschap: zorgzame burgers die door affectieve banden in beweging komen. Die positieve gevoelens koesteren voor elkaar en hun omgeving en door die gevoelens betrouwbare vervangers van betaalde krachten zullen zijn. Willen we dat wel? Is iedereen die roept dat mantelzorgers en vrijwilligers  meer kunnen doen, zelf ook bereid dit te doen of denkt hij impliciet aan zijn vrouw, zuster of buurvrouw? Waarom zou informele zorg beter zijn dan formele? Daarover ging in 2013 het duo jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, een duojaarboek deze keer. De Amsterdamse hoogleraren sociologie Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak tekenden met collega’s voor de twee bundels: Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk, redactie: Evelien Tonkens & Mandy de Wilde De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid, redactie: Thomas Kampen, Imrat Verhoeven & Loes Verplanke. Beide boeken verschijnen bij Uitgeverij Van Gennep.