Dossier

Nabij is Beter

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG haalden Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteerden zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

 

Op deze pagina zijn de verslagen bijeengebracht van de acht 3D-Labs die Pieter Hilhorst en Jos van der Lans tussen juni 2015 en december 2016 in acht gemeenten organiseerden.