Dossier

Veerkrachtige Samenleving

Het interdisciplinaire onderzoeksteam SCOOP kreeg vorig jaar een miljoenensubsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier.

Om arbeid, zorg en gemeenschapsleven vorm te geven, moeten mensen met elkaar samenwerken. Toch staat deze samenwerking steeds onder druk. Bijvoorbeeld omdat de inzet die op het ene vlak wordt gevraagd (bijvoorbeeld op het werk) ten koste gaat van inzet op een ander vlak (bijvoorbeeld in de zorg). Of omdat digitalisering, globalisering en economische ontwikkelingen andere eisen stellen aan een succesvolle samenwerking, en mensen op nieuwe manieren met elkaar verbinden. Wat is er nodig om samenwerking duurzaam te maken, zodat individuen zich niet alleen op hun eigen belang richten maar zich blijven inzetten voor gemeenschappelijke doelen, ook in een veranderende samenleving?

SCOOP (Sustainable  COOPeration) is een consortium van experts uit verschillende vakgebieden, die zich hebben verenigd om vragen rond duurzame samenwerking te beantwoorden. Zij doen wetenschappelijk onderzoek, en vertalen hun bevindingen naar de praktijk. In deze serie columns snijden ze op persoonlijke titel onderwerpen aan die van belang zijn voor het realiseren van duurzame samenwerking op verschillende terreinen.