Dossier

De Zorgagenda

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is door minister Schippers gevraagd om toekomstige kwesties rond ‘zorg’ en ‘gezondheid’ in kaart te brengen. Hoe moet het verder met de solidariteit en het vertrouwen in de zorg? De RVS presenteert daarom De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Dit is een agenda met zes kernopgaven voor politiek, beleid en praktijk. Socialevraagstukken.nl verkent deze opgaven de komende tijd in dit dossier.

De opgaven zijn open geformuleerd en hebben onder meer betrekking op recht doen aan verschillen tussen mensen, manieren van professionele verantwoording, hoe te investeren in een gezonde samenleving, de rol van technologie, toegang tot de zorg en meedoen aan de samenleving. De volledige Zorgagenda staat hier.

In dit dossier:

  • Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Evert Schot en Marieke ten Have van de RVS betogen dat veel problemen ten onrechte een medisch etiket opgeplakt krijgen.
  • Renske van der Zwet van Movisie reageert: RVS maakt een stropop van evidence-based practice.
  • In eerder interview op deze site zegt RVS-voorzitter Pauline Meurs over verschillen in de zorg: 'In de media worden burgers aan het woord gelaten die klagen over postcodegeneeskunde. De vraag die voorligt is: kunnen we bepaalde verschillen accepteren of zelfs vieren?'
  • Mirjam Sterk en Matthijs Veldt waarschuwen dat te veel nadruk op eigen regie ook paternalistisch kan uitpakken.
  • Onderzoekers van het AMC stelden vast dat sociaal werk mensen gezonder kan maken.
  • Met een zorgplan kunnen mensen het heft in eigen handen houden.