Dossier
Rellende jongeren
Energietransitie en klimaatbeleid leiden tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. Waar Han van de Wiel eerder pleitte voor meer zelforganisatie in de armere wijken om dat te voorkomen, stelt wetenschapsjournalist Simon Rozendaal vragen over de uitgangspunten van het klimaatbeleid. Voortgaan op de ingeslagen koers brengt een herhaling van de Fortuyn-revolte met zich mee.