Dossier

De belofte van nabijheid

Sinds 2015 zijn de arbeidsreïntegratie, de jeugdzorg en de langdurige zorg taken geworden van de gemeenten. Hoe krijgt dat vorm? Komend jaar doen Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Marc Hoijtink, Thomas Kampen,  Evelien Tonkens, Margo Trappenburg en Loes Verplanke hiervan op deze plek verslag. Allen doen zij onderzoek naar de decentralisaties. Bredewold, Duyvendak, Kampen, Tonkens en Verplanke doen in het project De belofte van nabijheid van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek Utrecht onderzoek naar de decentralisaties.