Dossier
De Nieuwe Onzekerheid
Dossier
De belofte van nabijheid
Dossier
De belofte van nabijheid
‘Nabij en integraal is beter’ luidt de slogan van de decentralisaties in het sociale domein. Volgens een recent rapport van Movisie gaat het over het algemeen goed met het realiseren van integraliteit in nabije wijkteams, maar blijft de integratie van de Participatiewet achter [i]. Maar professionals hebben daar goede redenen voor, zo blijkt.