Lezersonderzoek Sociale Vraagstukken

 

Van 2 juli tot 3 september 2018 hielden wij een lezersonderzoek onder de bezoekers van onze website door middel van een pop-up. Aan het eind van de periode hadden 802 bezoekers de vragenlijst compleet ingevuld. Hieronder vindt u de resultaten van dit onderzoek in het kort. Mocht u het hele rapport willen lezen dan kan dat hier.

De resultaten in het kort:
• Maandelijks krijgt de site gemiddeld 75.000 bezoeken, gemeten over de afgelopen tien maanden, dat wil zeggen vanaf 1 januari tot en met eind oktober 2018 (in 2017: 65.000). Over de eerste maanden van 2019 is dat gemiddeld bijna 100.000  per maand.

• Gemiddeld geven de respondenten de informatie op de site een 7,6 voor nuttigheid.

• De grootste groepen bezoekers zijn sociale professionals (20%), beleidsmakers en medewerkers gemeenten (12%), docenten/onderzoekers (10%), vrijwilligers (7%), medewerkers van kennis en adviesbureaus (6%), studenten (5%) en medewerkers van onderzoeksbureaus (4%).

• 48% van de respondenten bezoekt de site regelmatig: 28% iedere maand en 20% zelfs iedere week.

• De informatie op de site wordt door vrij veel bezoekers op het werk toegepast, namelijk 76% (35% soms, 29% regelmatig, en 12% vaak).

• Afgaand op de groepen die aangeven de informatie vaak te gebruiken lijkt deze zich te lenen voor zowel theoretische (onderzoekers en kenniswerkers) als praktische toepassing (sociale professionals).

• Over heel 2018 telden we bijna een miljoen bezoeken.