Dossier

Aan het werk

Begin 2015 trad de Participatiewet in werking, met als doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan bij een ‘gewone’ werkgever te helpen. Toch vinden deze kwetsbare groepen en werkgevers elkaar nog te weinig op de arbeidsmarkt. Wat moet er gebeuren om deze match wel tot stand te laten komen?

In dit dossier worden verschillende valkuilen en oplossingen besproken:

  • Hans Bosselaar doet een oproep aan bedrijfseigenaren, leidinggevenden, HR-managers en professionals om systematische discriminatie en uitsluiting niet aan te pakken met wetten en regelingen, maar door een beroep te doen op mensen. Om op te staan en een steentje bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving.
  • Florieke Westhof, Justine Ruitenberg, Meghan Kovacs en Francien Rosing stellen dat gemeenten en het UWV zich onvoldoende aanpassen aan de flexibelere arbeidsmarkt. Het re-integratiebeleid sluit niet goed aan op de veranderde situatie en verminderde kans op een match.
  • Monique Beukeveld en Petra Oden pleiten ervoor dat MKB’ers samenwerken bij de vorming van arbeidspools met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is ook voordelig voor MKB’ers omdat ze dan makkelijker kunnen voldoen aan de eis van social returns bij overheidsaanbestedingen.
  • Maarten Bos, Suzanne Slotboom, Wim Storms en Paul Bulterman betogen dat gemeenten en het UWV meer moeten leveren en sneller moeten schakelen om de samenwerking met werkgevers te bevorderen. Werkgevers richten zich nu nog te vaak tot andere partners, wat ten koste gaat van de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.