Dossier

Maatregelen tegen sociale polarisatie

Wat te doen om de tegenstellingen in de samenleving te verminderen en de sociale cohesie te bevorderen? Welk beleid is effectief? Denk mee, mail de redactie van Sociale Vraagstukken: m.ham@movisie.nl.

Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, doet hier een voorzet. Onderzoeker Marcel Spierts onderzoekt wat de houding van sociaal werkers moet zijn tegenover boze burgers. Eerder riep filosoof Roshnee Ossewaarde-Lowtoo op aan onze karakters te werken.

Langer geleden al betoogde psycholoog Carsten de Dreu dat weinig tot niets oplevert en veel kost.