Dossier
Beter vrijwilligerswerk
Vrijwel alle kinder- en jeugdpsychiaters tekenden twee jaar geleden de petitie om de decentralisatie van de jeugd-ggz te stoppen. Tevergeefs. In plaats van bij de pakken neer te zitten, wordt in Zwolle geëxperimenteerd met de inzet van kinder- jeugdpsychiaters bij de huisarts. Met succes, maar trekken de gemeenten er wel de juiste les uit, vraagt Heddeke Snoek in een interview met de Transitiecommissie sociaal domein.