Dossier
Beter vrijwilligerswerk
Vrijwel alle kinder- en jeugdpsychiaters tekenden twee jaar geleden de petitie om de decentralisatie van de jeugd-ggz te stoppen. Tevergeefs. In plaats van bij de pakken neer te zitten, wordt in Zwolle geëxperimenteerd met de inzet van kinder- jeugdpsychiaters bij de huisarts. Met succes, maar trekken de gemeenten er wel de juiste les uit, vraagt Heddeke Snoek in een interview met de Transitiecommissie sociaal domein.
Studies naar de bewezen effectiviteit van jeugdinterventies blijken veelal te worden uitgevoerd door onderzoekers die zelf bij die interventies waren betrokken. Is de commotie daarover deze zomer terecht? Tom van Yperen, hoogleraar Monitoring en Innovatie Zorg voor Jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen, en werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut: ‘Het nauw verbinden van onderzoek en praktijk blijkt goed te werken.’