Dossier
Kloof hoog/laag opgeleiden
Nederland is een diploma-democratie. We worden  bestuurd door de burgers met de hoogste diploma’s. Hooggeschoolden hebben andere politieke voorkeuren, belangen en zelfs andere invloed dan laaggeschoolden. Hebben laaggeschoolden nog wel wat te vertellen in Nederland? Dat zetten Mark Bovens en Anchrit Wille uiteen in het vandaag verschenen boek Diplomademocratie. Over de spanning tussen meritocratie en democratie.