Voordracht Prijs voor de Publieke Sociologie

Hits: 459


Geef aub kort weer waarom deze voordracht de Prijs voor de Publieke Sociologie zou moeten ontvangen (maximaal 500 woorden)


Beschrijf aub kort waaruit de voordracht bestaat. Dit kan bijvoorbeeld allerhande publicaties, foto's, audio-visueel materiaal of links naar websites betreffen, maar zou ook nog uit andersoortige bronnen kunnen bestaan. Voeg zoveel mogelijk relevante bijlagen en verwijzingen toe.


Tip! Als u meerdere bestanden wilt insturen kunt u ze ook vooraf samenvoegen tot één zip-bestand.