Participatielezing 2021 ‘De mens centraal in de bijstand’

‘De mens centraal in de bijstand’, dat is het thema van de vierde Participatielezing van Movisie. Thomas Kampen spreekt op donderdagmiddag 17 juni van 15:00-17:00 de lezing uit: Steeds vaker wordt de vraag opgeworpen of de mens nog wel centraal staat in de bijstand. Is er zelfs sprake van dehumanisering, en wat verstaan we daar dan onder? En kan het ook anders? De samenleving is immers meer dan economie. Wat betekent het wanneer we de bijstand bezien door een bril van erkenning, vertegenwoordiging en herverdeling van inkomen en arbeid?

Thomas Kampen is socioloog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Kampen was eind vorig jaar redacteur van het boek ‘Streng maar onrechtvaardig, de bijstand gewogen’, het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken dat hij samenstelde met Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens.

Aanmelden en meer informatie

Meld je aan op Movisie.nl