Momentum voor de menselijke maat

Movisie presenteert een bundel met vijftien positieve en krachtige voorbeelden van hoe we de menselijke maat weer kunnen terugbrengen bij instituten en organisaties.

Op 28 juni overhandigde Movisie-voorzitter Saskia Keuzenkamp samen met econoom Marcel Canoy en psycholoog Sandra Van Dijk de bundel aan demissionair premier Mark Rutte. Deze toonde zich na de desastreuze toeslagenaffaire een bevlogen pleitbezorger van de menselijke maat. ‘Momentum voor de menselijke maat’ is bedoeld om hem te inspireren en zicht te bieden op bestaande initiatieven en toegepaste methoden.

Aanleiding  is een artikel van Marcel Canoy op socialevraagstukken.nl: 'De menselijke maat nader beschouwd'.  De bundel bevat artikelen die inzicht geven in het vormgeven van die menselijke maat in het sociale domein en het zorgdomein. Waar moet je als uitvoeringsorganisatie, gemeente, cliënt- of belangenorganisatie oog voor hebben als je hiermee aan de slag wilt? Wat is vanuit het perspectief van burger of cliënt cruciaal? Waar schuurt het? En waarom is Den Haag nu aan zet?

De voorbeelden in de bundel laten ook zien dat het lang niet altijd zo gemakkelijk gaat met de menselijke maat. Het wil een aanzet bieden voor overheden en organisaties om meer oog te hebben voor de behoeften van de burger.

Download

 

Foto overhandiging: David van Dam