‘De stofzuiger van Hanny – Naar meer menselijkheid in de bijstand’

De stofzuiger van Hanny - Naar meer menselijkheid in de bijstand

De Participatielezing 2021 door Thomas Kampen

Thomas Kampen, specialist op het terrein van de bijstand, gaat in dit essay op zoek naar situaties waarin cliënten van de bijstand zich aangetast voelen in hun waardigheid. Aan de hand van concrete gevallen laat hij zien wat er misgaat, bijvoorbeeld wanneer regelgeving de voorrang krijgt boven primaire levensbehoeften of wanneer regels basale hulp van familie en vrienden onmogelijk maken. Angst en eenzaamheid zijn het gevolg. Naast regels die verkeerd uitpakken, heeft Kampen ook oog voor de professionals die werkzaam zijn bij de sociale diensten. Zijn zij in staat tunnelvisies te vermijden en de menselijke maat steeds toe te passen?

Te bestellen bij de webwinkel van Movisie. Prijs: € 5,00