De Agenda van het sociaal werk 2021

Sociaal werkers zijn zeer betrokken bij hun werk. Elke dag opnieuw zetten zij zich in om ‘hun’ cliënten en inwoners te ondersteunen. Uit de Grote Raadpleging van het Sociaal Werk door Movisie die in mei werd gepubliceerd blijkt dat 'mensen willen helpen' een belangrijke motivatie is om sociaal werker te worden en te blijven. Ook het bijdragen aan de bestaanszekerheid van mensen, het bevorderen van welzijn in onze samenleving en het aankaarten van systeemveranderingen met het oog op de menselijke maat, zijn belangrijke drijfveren voor sociaal werkers.

Hoe zet je je ‘drive’ om in daden?

Bij de Agenda van het Sociaal Werk 2021 wordt stilgestaan bij de 'drive' van sociaal werkers. Waar komen deze drijfveren vandaan en verschillen die per sociaal werker? Lukt het om deze drive om te zetten in daadkracht? Kun je wel volgens je drijfveren werken? Waar liggen je kansen? Wat heb je daarvoor nodig? En waar botsen jouw drijfveren met die van anderen?

 

 

Programma

Het programma van de Agenda van het Sociaal Werk 2021 omvat onder meer:

  • Marie Kamphuis Lezing door Evelien Tonkens: Buikspreken of tegenspreken? Sociaal werkers in de alledaagse democratie
  • Paneldiscussie met onder andere Femke Kaulinkfreks (Lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland) en Nanneke Jager (Sociaal werker van het jaar 2021)
  • Uitreiking van het TSV jaarboek
  • De grote Agenda van het Sociaal werk-quiz
  • Uitreiking Van Dantzig penning

 

Workshops:

1. Zo kan het ook! De praktijk van het maatschappelijk geëngageerd sociaal werk (door Marcel Ham en auteurs van het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken)

2. Drijfveren onder druk: wat te doen tegen uitstroom uit het sociaal werk? (door Sonja Liefhebber)

3. Sociaal werkers aan het woord: praktijkvoorbeelden

4. ‘Goed handelen’ als drijfveer: de code als gemeenschappelijke basis en inspiratiebron (door Jurja Steenmeijer)

5. Bewoners aan het woord: Nanneke Jager in gesprek met twee deelnemers over het participatieproject Vrouwkracht

6. Storytelling voor maatschappelijk engagement (door Buurtwijs)

 

Organisatie

De Agenda van het Sociaal Werk 2021 wordt georganiseerd door Sociaal Werk Nederland (SWN), Movisie, Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Marie Kamphuis Stichting (MKS), Sociale Vraagstukken en Buurtwijs.

Aanmelden