Groen, sport- en speelvoorzieningen hebben nauwelijks effect op de leefbaarheid van achterstandswijken, schrijven Karin Wittebrood en Matthieu  Permentier in Wijkaanpak lijkt aan te slaan. Maar dat is in tegenspraak met onderzoek waaruit blijkt dat stedelijk groen wél een belangrijke positieve bijdrage levert aan de woonomgeving.