Dossier
(On)gezond leven
Onderzoekers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht vinden dat het SCP en onderzoekers van de Radboud Universiteit te hoge verwachtingen hebben van voorlichting aan lager opgeleiden. Onterecht wordt gesuggereerd dat vooral daarmee de gezondheidskloof verkleind zou kunnen worden. Voor echte veranderingen zijn structurele maatregelen nodig die zich richten op de leefomgeving.