Brabantse reclasseringswerkers experimenteren ruim anderhalf jaar met de Motie van Velzen. Deze uitspraak van de Tweede Kamer stelt hen in staat om buiten de geijkte paden van de productieverplichtingen te treden. Jos van der Lans ging met hen in gesprek en constateert dat het doodzonde is dat het nieuwe kabinet niet meer ruimte biedt voor dit soort experimenten.