Publieke omgangsvormen

‘Privacy’ kan ‘minderheden’ als issue aflossen

‘Privacy’ kan ‘minderheden’ als issue aflossen

Minderhedenproblematiek is niet langer een issue in Nederland. Het wordt niet meer als verrassend ervaren en het is in het maatschappelijke verwachtingspatroon verdisconteerd. Als voortekenen niet bedriegen, kan privacy het volgende issue zijn dat ons de komende jaren zal bezig houden.

Lees verder
1 Reactie

Positieve sociale innovatie loont

Positieve sociale innovatie loont

Volgens de positieve psychologie doen mensen niets liever dan zich voortdurend ontwikkelen. Beleidsmakers en managers die klagen dat mensen niet willen veranderen, zien het dus helemaal verkeerd. Zij zouden eens meer moeten inzetten op welbevinden, betrokkenheid en veerkracht.

Lees verder
Tevens Gedrag 2 Reacties

Straffen van nalatige overheidsdienaren brengt veiligheid juist in gevaar

Straffen van nalatige overheidsdienaren brengt veiligheid juist in gevaar

Zei men vroeger dat je maar voorzichtiger moest zijn als je een verkeersongeluk kreeg, tegenwoordig stellen we de overheid verantwoordelijk. Die moet risico’s bij voorkeur tot nul reduceren. Lukt dat niet, dan moet ze boeten. Maar de overheid straffen omwille van veiligheid vormt weer een bedreiging voor veiligheid.

Lees verder
Tevens Assertieve burgers 2 Reacties

Mens, durf samen te leven

Mens, durf samen te leven

Samenleven in een multiculturele samenleving gaat over verbinden en over uitdagingen aangaan. De kunst is om vanuit de eigen identiteit een betekenisvolle relatie met anderen op te bouwen. En daarbij is het blijvende motto: wees niet bang.

Lees verder
Tevens Sociale cohesie 3 Reacties

Crisisbestrijding vraagt om een cultuur van vertrouwen

Crisisbestrijding vraagt om een cultuur van vertrouwen

In tijden van crisis komen relaties tussen overheid en burgers, tussen bazen en medewerkers onder druk te staan. Gevoelens van veiligheid en rechtvaardigheid veranderen in gevoelens van angst en boosheid. Door bewust en met precisie te werken aan een cultuur van vertrouwen kan dit tij gekeerd worden.

Lees verder
Tevens Sociale cohesie 1 Reactie

De koning kan niet authentiek zijn

De koning kan niet authentiek zijn

Volgens Willem Alexander is ‘de belangrijkste les’ voor zijn koningschap om ‘authentiek’ en ‘jezelf’ te zijn. Maar een authentieke koning is praktisch onmogelijk. Willem Alexander kan wel stellen dat hij ‘geen nummer’ is, maar het is precies doordat hij wél een nummer is dat hij koning mag en kan zijn.

Lees verder
Tevens Nationalisme Reageer!

Sport verbroedert en verloedert

Sport verbroedert en verloedert

Geweld rond sport houdt de gemoederen flink bezig. Recent was er grote ophef rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De vraag is of sporten met plezier nog wel mogelijk is. Houden agressie en geweld sport in een ijzeren greep of kun je er -alleen of met anderen- ook nog plezier aan beleven?

Lees verder
Tevens Sport 1 Reactie

Integratie moet niet gaan over Nederlandse cultuur

Burgerschap in Nederland wordt steeds meer gebonden aan loyaliteit met een nationale cultuur, die door zijn abstracte en nostalgische karakter  migranten buitensluit. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, kan het stedelijk leven een oplossing bieden.

Lees verder
Tevens Sociale cohesie Reageer!

Facebook is watching you

Facebook registreert individueel zoekgedrag op internet van leden, maar ook van niet-leden. Facebook weet straks alles van je, en mag er alles mee doen. De vriendensite wil de grootste leverancier van identiteitsinformatie ter wereld te worden – commercieel heel aantrekkelijk.

Lees verder
Tevens Informatisering, Privacy 2 Reacties