De Haperende Lokale Democratie…hoe kan het beter

Burgerpanels, burgertoppen en burgerbegrotingen: hele marktpleinen kunnen zo langzaamaan gevuld worden met instrumenten die de lokale democratie moeten versterken. Maar krijgen bewoners daarmee ook echt zeggenschap over wat ze zelf belangrijk vinden? Hoeveel hebben ze te vertellen nu we van het aardgas af moeten en gemeenten zelfredzaamheid tot mantra hebben verheven? Dreigen we niet een voedingsbodem te creëren voor frustratie en populisme?

AANMELDEN

Movisie, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en het landelijke programma Democratie in Actie (VNG en het ministerie van BZK) nodigen u uit om op 2 april 2019 de omissies van onze lokale democratie te verkennen.

Om 13.00 uur trappen we de conferentie af met inspirerende sprekers, zoals Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde, en Froukje de Jonge, waarnemend burgemeester van Stadskanaal.

Gevolgd door workshops die laten zien hoe het beter kan met onze haperende democratie, zoals 'Online burgerbetrokkenheid, voorbij de ‘usual suspects’? en ‘Nieuwe spelregels voor lokale democratische’.

Tussendoor wordt u bijgepraat over de nieuwste onderzoeken over en tools voor versterking van de lokale democratie.

We sluiten de middag spetterend af met een democratiedebat onder leiding van dagvoorzitter Marcel Ham (hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken). In het panel zitten onder anderen Froukje de Jonge, Joke van der Zwaard (actieonderzoeker en medeoprichter van de Rotterdamse Leeszaal ) en René Cuperus (Volkskrantcolumnist).

Om 17.00 uur sluiten we af met een borrel.

Praktische informatie

Wanneer? Dinsdag 2 april van 13.00 - 17.00 uur.

Waar? Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Hoofdstraat 8 (navigeren naar, Hoofdstraat 26) 3972 LA Driebergen-Rijsenburg

Toegang gratis

AANMELDEN

Zie hieronder voor het gehele programma

Programma

  • 12:30 uur. Inloop met broodje
  • 13:00 uur. Aftrap door dagvoorzitter Marcel Ham en Boudewijn Steur, programmacoördinator Democratie in Actie, ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • Inleiding door Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde Tilburg University en lector aan de politieacademie. Tops stond in de jaren negentig mede aan de wieg van lokale vernieuwingen als ‘interactieve besluitvorming’ en ‘digitale democratie’. Die vernieuwingen hebben niet geholpen, ziet hij nu. Integendeel, zij hebben de problemen eerder versterkt dan verminderd, evenals de invoering van dualisme. Maar hij neemt ook hoopgevende ontwikkelingen waar zoals coöperatieve bewegingen en coproductie tussen de gemeenten en burgers, die meer is dan een praatcircus. Tops en Jan Tromp schreven in 2017 het boek 'De achterkant van Nederland waarin ze onder laten zien hoe een ‘weerbare onderklasse’ zijn eigen orde weet te organiseren en het lokale bestuur daar onvoldoende greep op heeft.
  • Interview met Meindert Fennema & Froukje de Jonge over het pleidooi van Fennema en Mellouki Cadat voor een ‘zelfbouwdemocratie’. Froukje de Jonge reflecteert op de praktische (on)mogelijkheden hiervan op basis van haar ervaringen als wethouder van Almere en burgemeester van Stadskanaal.
    Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij schreef over de Nederlandse elites en de moderne democratie. Vorig jaar publiceerde hij met Martijn Bolkestein het boek Dorpspolitiek. Waar is het lokale gezag, over hoe we de gemeentepolitiek weer op de rails krijgen. Mellouki Cadat is senior adviseur Cliëntenparticipatie en Democratisch Vernieuwing bij Movisie.
  • Intermezzo: presentatie publicatie ‘Partners in Participatie’ over samenwerking en nieuwe rolverdeling gemeenten en adviesraden sociaal domein: met Petra van der Horst (directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein).

Workshops en themasessie Democratie in Actie, met onder andere:

- René Cuperus (columnist de Volkskrant) over het betrekken van de Afzijdige burger
- Maurice Specht  (bestuurskundige en participatiedeskundige) en Joke van der Zwaard (actie-onderzoeker) over het belang om bewonersinitiatieven de (financiële) rust te gunnen om met de inhoud van hun werk bezig te zijn.
- Jornt van Zuylen (projectleider Lokale Democratie bij de VNG) over ‘nieuwe spelregels voor lokale democratische processen’
- Mellouki Cadat & de Stem van West over de kansen om inclusie te vergroten door in te zetten op online burgerbetrokkenheid
- Daan de Bruijn (senior adviseur Cliëntenparticipatie en Democratisch Vernieuwing bij Movisie) over Partners in Participatie, op weg naar effectieve inwonerparticipatie in het sociaal domein  door een nieuwe rolverdeling tussen adviesraden en gemeenten.

  • Intermezzo: resultaten onderzoek bewonersinvloed: de Bruijn & Kleinhans n.a.v. artikel TSV magazine
  • Slotdebat ‘De Haperende Democratie en hoe het beter kan’ onder leiding van Marcel Ham. Met onder anderen: Froukje de Jonge, Joke van de Zwaard, en René Cuperus.
  • 17:00 uur. Borrel

 

 

 

 

Foto: Sebastiaan ter Burg (Flickr Creative Commons)