Kwalitatief evalueren in het sociale domein

Hoe draagt kwalitatief onderzoek bij aan kennis over effectieve interventies in het sociale domein? Hierover organiseert Movisie op 16 december 2014 een werkconferentie voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en betrokkenen bij erkenningstrajecten van databanken met interventies.

Evaluatie van sociaal werk staat sterk in de belangstelling. Mede door de transformaties en bezuinigingen willen we weten òf en hoe interventies in het sociale domein werken. Voor het meten van effecten grijpt men vaak naar kwantitatief onderzoek, met het klassieke experiment als gouden standaard. Maar kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn minstens zo belangrijk om inzicht te krijgen in sociale interventies.

Wat biedt kwalitatief onderzoek nu precies wel en wat niet? Kan kwalitatief onderzoek bewijs leveren dat een interventie werkt? Wat is goed kwalitatief onderzoek? Hoe past dit soort onderzoek bij het beoordelen van interventies? En hoe is het bruikbaar bij het onderzoek naar eenzaamheid, sociale wijkteams en huiselijk geweld? Vragen die centraal staan op de werkconferentie van 16 december. Aanleiding voor de werkconferentie is het nieuwe boek van Vasco Lub: Kwalitatief evalueren in het sociale domein. Mogelijkheden en beperkingen (Boom Lemma uitgevers).

Voor wie?

Onderzoekers en geïnteresseerden in onderzoek naar interventies in het sociale domein, betrokkenen bij erkenningstrajecten van databanken in het sociale domein, gezondheid en bewegen, jeugd, langdurige (GGZ)zorg en beleidsmedewerkers.

Waar en wanneer?

16 december 2014. Inloop vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur, met na afloop een borrel.

Aanmelden

Toegangsprijs: € 75. Deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van het nieuwe boek Kwalitatief evalueren in het sociale domein. Mogelijkheden en beperkingen (Boom Lemma uitgevers) van Vasco Lub.

Kijk op de website van Movisie voor het volledige programma en om u aan te melden.

Kijk hier voor het actuele debat over de beste manieren om sociale interventies te onderzoeken.