Opvoeden is een individuele verantwoordelijkheid. In tegenspraak met eerdere geluiden kunnen ouders in Nederland dat prima zelf. Ze doen daarvoor nog steeds een fors beroep op familie en vrienden. Een minderheid van alleenstaande ouders, ouders met jonge kinderen of onzekere  ouders kan wel steun gebruiken.