Beperk de financiële gevolgen van corona voor kwetsbare mensen

Mensen met schulden hebben vaak te maken met automatische systemen van schuldinning en inkomensderving. Nu door corona huisbezoeken onwenselijk zijn en de schuldhulpverlening in het gedrang komt, moeten ook die systemen stopgezet worden, betoogt ervaringsdeskundige Marc Mulder.

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de hulpverlening aan financieel kwetsbare mensen. Afgelopen vrijdag heb ik twee huisbezoeken gebracht waarbij in beide gevallen de afsluiting van energie is voorkomen. In beide gevallen wist de bewoner niet dat de afsluiting eraan zat te komen. In een ander huisbezoek hebben wij een aanvraag voor bijstand voor een inwoner gedaan die geen weet had dat de WW-uitkering zou stoppen. Zonder onze bezoeken zouden de gevolgen voor deze mensen groot zijn geweest.

De gebruikelijke hulpverlening dreigt tot stilstand te komen vanwege de wens om sociaal contact tot een minimum te beperken. Zonder huisbezoeken en sociale contacten kan ik als hulpverlener mijn werk niet meer doen. Ook instellingen en spreekuren sluiten de deuren.

Nu deze hulpverlening stokt doe ik een oproep om maatregelen te nemen die mensen helpen om zonder ernstige gevolgen door deze crisis te komen. Immers, de hulpverlening mag dan wel stoppen, de systemen die inkomensbepalend zijn draaien gewoon door.

Daarom stel ik de volgende maatregelen voor, die van kracht moeten zijn tot minimaal een maand na de coronamaatregelen:

  • Stop met invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen.
  • Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.
  • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.
  • Kwartaal- of maandkredieten moeten blijven doorlopen, ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.
  • Aanvragen voor bijstand en werkloosheidsuitkeringen worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.
  • De BBZ, de bijstand voor zelfstandigen die onder het bestaansminimum terechtkomen, wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, zonder de gebruikelijke uitgebreide toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.

Onze hulpverlening is essentieel om veel grotere problemen te voorkomen. Als deze hulpverlening stopt is het van belang om andere maatregelen te nemen. Veel zelfstandigen hebben geen weet van de BBZ en weten de weg niet te vinden naar een oplossing voor een acuut probleem met het inkomen. Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat we deze mensen niet aan hun lot overlaten tijdens de Corona-crisis.

Marc Mulder is werkt als ervaringsdeskundige bij Movisie, en als ervaringsdeskundig schuldhulpverlener bij welzijnsorganisatie Rijnstad in Arnhem.

Update 19-3-2020:

De oproep van Marc Mulder is inmiddels overgenomen door de landelijke armoedecoalitie waarin onder andere de Woonbond, Nibud, FNV, Landelijke Cliëntenraad, de NVVK zitten, en die wordt ondersteund door Movisie.

SP-kamerlid Jasper van Dijk heeft daarop de minister gevraagd om de maatregelen uit te voeren. 

 

 

Foto: DennisM2 (Flickr Creative Commons)

Dit artikel is 7027 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (2)

 1. Gisteren als coördinator van Humanitas Thuisadministratie in Assen contact gehad met energiebedrijven en hen gevraagd in de huidige situatie geen afsluitingen te doen, omdat mensen geen hulpverlening kunnen inschakelen. Energiedirect, Greenchoise,Vattenfall, Essent hebben hier positief op gereageerd.

 2. De corona crises legt wel de zwakte van de economie bloot. Nederland blijkt nu een miljoen ZZP-ers te hebben waarvan velen nu in de financiële problemen komen en financiële ondersteuning nodig hebben. Ook veel werknemers met 0 uren en flexibele contracten zijn het slachtoffer. Om maar niet te spreken over (illegale) arbeid verricht door Oost-Europeanen in de land-en kasbouw.
  De sociaal-economische situatie is helemaal niet zo rooskleurig zoals veel ‘top economen’ beweren die alleen maar in termen van economische groei kunnen denken.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *