COLUMN Keulen: nu het probleem benoemen

Op oudejaarsnacht werd in Keulen een groot aantal vrouwen het slachtoffer van seksueel geweld. Hierdoor voelen de slachtoffers en vele andere vrouwen zich voortaan onveiliger op straat. Afschuwelijk. En ja hoor, de daders voldeden weer aan het bekende plaatje. Je hoeft het nieuws niet meer te volgen om te weten welke types het waren. Ik wil niet discrimineren, maar wel het beestje bij de naam noemen: mannen, heteroseksuele mannen. Dit roept de vraag op of we niet een ernstig heteromannenprobleem hebben.

Ik ken veel vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt en ook mijzelf is het overkomen. Bij al die verhalen waren de daders altijd heteroseksuele mannen. Maar niet alleen bij geweld met seksuele component is deze groep stelselmatig oververtegenwoordigd, ook bij het vuisten- en stenen-werpen-geweld zie je deze groep vaak als dader. Wie staan er voorop bij voetbalrellen? Wie bestormen er een gemeentehuis? Wie delen de meeste klappen uit in het uitgaansleven? Hoe langer je er over nadenkt, hoe dramatischer het is. Omdat we allemaal beleefd politiek correct willen zijn, durft vrijwel niemand het probleem te benoemen. Maar dat moet afgelopen zijn. Daarom stel ik u oprecht de vraag: willen wij meer of minder heteromannen in Nederland?

Ik hoop dat u de knipoog in bovenstaand stukje heeft meegekregen. De massale aanranding in Keulen reduceren tot een heteromannenprobleem is net zo absurd geredeneerd als wanneer je het beschouwt als een vluchtelingenprobleem. Het echte probleem is seksueel geweld. Maar dat lees ik nauwelijks terug in de commentaren en dat helpt niet bij de aanpak van dit enorme probleem. Want seksueel geweld komt niet alleen in Keulen voor maar overal en op grote schaal. Rutgers becijferde in 2009 al dat een derde (!) van alle vrouwen ooit seksueel geweld (van kwetsende aanrakingen tot verkrachting) heeft meegemaakt. Hoe krijgen we dat cijfer naar beneden?

Wat in ieder geval helpt is om seksueel geweld vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Een sociologische analyse van onder meer grote massafeesten zoals oudejaarsavond en carnaval en van de inzet van de politie. Een psychische analyse van de karakters van daders: hun agressiebeheersing, alcoholgebruik en nog veel meer. Minder gebruikelijk maar wel noodzakelijk is een analyse vanuit diversiteitsfactoren en sociale positie van de dader: het in kaart brengen van onder meer hun leeftijd, hun sekse, hun seksuele voorkeur, hun culturele afkomst. Vragen komen dan naar voren als: welke boodschappen krijgen mannen in verschillende culturen over de omgang met vrouwen en meisjes? Welke (onbewuste) waardering wordt er aan jongens gegeven als zij machogedrag vertonen? Hoe leren we mannen in verschillende culturele contexten en in verschillende leeftijdsfasen zelfrespect en respect voor de grenzen van een ander? Relevante vragen als we problemen zoals in Keulen willen voorkomen.

Het op deze manier analyseren van seksueel geweld komt voort uit het kruispuntdenken van onder meer professor Gloria Wekker: je reduceert mensen niet tot hun cultuur of juist hun sekse maar kijkt naar welke sociale positie ze innemen in de samenleving. Daarmee wordt niet ontkend dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd kunnen zijn in het veroorzaken van problemen, zoals het geval is bij heteromannen, maar daarmee is de kous niet af. Want ook jongens en mannen kunnen niet zelf hun positie bepalen waardoor zij zich mogelijk moeilijk kunnen onttrekken aan de sociale verwachtingen om, soms op brute wijze, hun mannetje te staan. Dat ontschuldigt plegers van seksueel geweld niet maar geeft wel aanwijzingen over hoe seksueel geweld te voorkomen.

Gelukkig is er al veel werk gedaan. Er zijn uiteenlopende methodes ontwikkeld gericht op de preventie en aanpak van seksueel geweld waarbij onder meer oog is voor verschillen in sekse, afkomst en seksuele voorkeur. Goede evaluatie en grootschalige toepassing kunnen zorgen voor een verandering. Er is zelfs een databank Effectieve interventies huiselijk en seksueel geweld. Geen enkele methode is het ei van Columbus, eerder zijn het onderdelen van een grote puzzel. Er is een lange weg te gaan maar met grote inspanning, voldoende maatschappelijk draagvlak en oog voor de verschillende oorzaken kunnen we er voor zorgen dat de situaties zoals in Keulen tot het verleden gaan behoren.

Hanneke Felten is onderzoeker en trainer bij Movisie.

Dit artikel is 3249 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (14)

 1. Goed gedaan Hanneke! Mooi genuanceerd verhaal en ga ik komende week gebruiken in mijn 1e jaars MWD groep 🙂 Keep up the good work!

 2. Weer iets extreem links om het “incident” in Keulen goed te praten. Ik hoop dat jij de volgende bent…

 3. Minder minder minder graag, ik vraag me trouwens ernstig af hoeveel Pegidadames de kans gegrepen hebben om (valse?) aangiftes te doen

 4. Jij bent nu precies het probleem van Nederland en Europa. Als iets nog zo hard met feiten naar boven komt dan toch nog proberen het onder de mat te schuiven. Want dat doe je! Je weet donders goed dat t probleem met cultuur te maken heeft. Dat noem je niet. Als er in de arena in Amsterdam tijdens ajax een grote rel hadden gehad met gewonden had je ook over t probleem voetbal holligans gehad. Wat jij nu doet is precies waarom niemand meer links stemt. Het is gewoon liegen en bedriegen. Mensen zijn niet dom. Je neemt je zelf in de maling en eigenlijk weet je dat ook.

 5. Dat kruispuntdenken…..ik weet niet of dat zo nieuw is. Ik ben er een beetje moe van. Zelf ben ik verkracht door een asielzoeker die in mijn straat woonde en die zelf hulp kwam vragen bij het vertalen van brieven. Wat ik na die verkrachting aan onbegrip heb ontvangen, is met geen pen te beschrijven. Waarom schiet iedereen in de verdediging als het gaat om sexueel geweld door een migrant. Ja hij is man en mannen kunnen verkrachten, maar als ik verder ging door te vertellen dat het om een migrant ging met een andere culturele bagage tov de vrouw, was dat een taboe. WAAROM? Ik vind dat kruispuntdenken typisch westers. Alsof aan religie-gekoppeld gedrag tov vrouwen , in dit geval de islam, überhaupt ruimte is voor discussie. Niet dus. Door mijn traumatische ervaring heb ik er veel over gelezen, en geloof me: er zal geen spat veranderen, zolang er niet een reformatie binnen de islam zelf ontstaat . Tot dan geen interactie en werkelijke verandering mogelijk..

 6. Ik word ziek van deze feministen. Deze tactieken van massa aanranding zijn niet nieuw. In de 3e wereld gebeuren deze dingen al heel lang. Dit hebben we op tv kunnen zien toen die vrouwelijke reporter in Egypte werd gepakt tijdens die zogenaamde Arabische lente. En nu hebben deze migranten het mee genomen naar Europa. En wat roepen deze feministische trollen Patriarchy, Patriarchy. Eerst hebben ze de mannen hier in het westen ontwapend en mentaal gecastreerd. En nu krijgt de grote boze blanke man nog de schuld ook. Dames als je de vraag stelt waar de Duitse mannen waren om deze vrouwen te beschermen, kijk dan even naar wat deze feministische trollen met deze mannen doen.

 7. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de berovingen en aanrandingen werden gepleegd door vluchtelingen uit gebieden als Syrië, Eritrea en Afghanistan. Vrouwen werden aangevallen door grote groepen jonge mannen. Niet alleen Keulen maar ook Hannover, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Kalmar, Zurich, Wenen, Helsinki en andere Europese steden waren het decor van deze misdaden. Duizenden asielzoekers vergrepen zich aan blanke vrouwen. De schaalgrootte waarop deze misdaden gepleegd werden is nooit eerder vertoond binnen de context van een simpele oudejaarsviering. Er waren vluchtelingen die hun asielpapieren verscheurden voor de ogen van de politieagenten en verklaarden dat niemand ze iets kon maken. Een Eritreeër verklaarde dat hij in zijn thuisland gewend was om iedere vrouw te pakken waar hij zin in had. De minachting en respectloosheid spatten van de berichtgeving af. Alle gegevens wijzen er op dat de grootschalige incidenten verband houden met de etnische achtergrond van de verdachten.
  U schrijft dat het echte probleem zit in seksueel geweld. Dat klopt maar dat is een zeer onvolledige conclusie. Je kunt dit probleem niet los zien van religieuze, culturele en etnische factoren. Factoren die ver af liggen van de Europese normen en waarden. Die afwijkende waarden en normen kun je niet veranderen door het geven van voorlichting. Dat betekent dat integratie van migranten uit Arabische- en Noord-Afrikaanse landen een onmogelijke opgave is. Zij zullen met hun specifieke etnische en religieuze bagage nooit bereid zijn om zich aan te passen aan westerse normen en waarden.
  In uw artikel beoefent u struisvogelpolitiek. Steek de kop niet in het zand. Laten we de feiten onder ogen zien en het probleem op een realistische en feitelijke manier definiëren. Alleen dan kan er gericht aan een oplossing gewerkt worden.

 8. Hanneke noemt als remedie: grote inspanning, voldoende maatschappelijk draagvlak en oog voor de verschillende oorzaken. Jammer, dan krijg je zulke ‘culturele’ bespiegelingen als hierboven. Jammer dat Hanneke de remedie uit de titel van haar stuk zelf niet helemaal serieus lijkt te nemen: het probleem benoemen. Zo nu en dan verschijnt er een klein berichtje over het massale aantal van seksueel misbruikte vrouwen en kinderen. Aangiften ervan worden niet serieus genomen en/of omschreven als uitgelokt. Niet voor niets bestaat er een hulplijn als “verbreek de stilte”. En zo bestaat er in Duitsland sinds 2003 een speciale hulppost voor vrouwen tijdens het Oktoberfest, vanwege het dramatische aantal aanrandingen en verkrachtingen. Ook daarover een klein berichtje. Zoals over de serveersters tijdens een vergelijkbaar zuipfestijn in Alkaar, die massaal naar huis vertrokken vanwege de handtastelijkheden.
  Dus … misschien … goed dat er nu enkele dagen na de nieuwjaarsnacht sprake bleek van misdragingen door migranten? Dagenlang voorpagina nieuws en aangiften worden eindelijk volop serieus genomen.
  Maar eerlijk is eerlijk, ook het misbruik in de katholieke kerk was even groot nieuws. Blijkbaar moet er dus eerst een religieuze component aan zitten voordat seksueel misbruik serieus wordt genomen.

 9. Absurd 1: we geven hulp aan landen die veel meer jonge mannen op de wereld laten zetten, dan ze zelf kunnen onderhouden.
  Absurd 2: we accepteren dat islam-aanhangers weigeren na te denken over modernisering van hun geloof.

 10. Beste Elsloonstra, wat een afschuwelijke ervaring heb je meegemaakt… En dat onbegrip uit de om-geving maakt de situatie dan nog veel erger. Seksueel geweld meemaken is een afschuwelijke erva-ring. Ik ben zelf ooit aangerand (en heb die ervaring op geschreven https://www.socialevraagstukken.nl/column/zeg-het/ ) en dat is niet te vergelijken met verkrachting maar ik bedoel daarmee te zeggen dat ik mij jouw gevoelens kan voorstellen.

  De etniciteit ontkennen van daders is zeker geen optie. Het kruispuntdenken schrijft dit zeker ook niet voor. Etniciteit, sekse, seksuele voorkeur, opleidingsniveau, woon- en leefsituatie, nationaliteit, psy-chische problematiek… het speelt allemaal mee. Als slachtoffer schiet je weinig op met zo’n verklaringsmodel maar in de preventie kan het wel helpen. Zo heb ik ooit een pakket ontwikkeld samen met jonge mannen van Turkse en Marokkaanse afkomst om seksueel geweld onder laagopgeleide jongens van diezelfde afkomst te voorkomen. In dit pakket ‘Be a Man’ waren het rolmodellen met een zelfde afkomst die jonge jongens het goede voorbeeld gaven van een respectvolle omgang met meisjes en vrouwen. Bij de religieuze groep werd de Islam juist geciteerd als positieve bron voor respectvol gedrag naar meisjes. Bij de minder religieuze groepen werden o.a. filmpjes gebruikt met het goede voorbeeld. Kortom: er werd maatwerk geleverd, passend bij de doelgroep. Niet omdat in andere doelgroepen seksueel geweld geen probleem is, maar omdat een complex probleem vraagt om een doordachte aanpak waarbij met alle facetten van identiteit rekening wordt gehouden.

 11. De door Samuel Huntington voorspelde botsing der beschavingen vindt dus nu plaats in de straten van de Europese steden.Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen, zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren,zegt sociologe Brenda Stoter,die bereist voor o.a. Al Jazeera en De Groene het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Georganiseerde groepsaanrandingen tijdens grote evenementen zijn in Arabische landen al langer een bekend probleem.We kennen de methode bovendien al van het Egyptische Tahrir plein.In 2011 werd de Amerikaanse televisiejournaliste Lara Logan op het Tahrirplein in Cairo de kleren van het lijf gerukt en “met de handen verkracht” door een groep van 200 mannen.Tijdens protesten in 2012 en 2013 op het Tahrirplein in Caïro,ruim 169 vrouwen zijn verkracht.Het geweld tegen vrouwen en meisjes vindt plaats volgens een vast patroon, zo schrijft Amnesty-onderzoekster Diana Eltahawy vanuit Caïro: ‘Tientallen of honderden mannen omsingelen hun slachtoffer, rukken haar de kleren van het lijf, ritsen broeken open, betasten borsten en billen. Zij gebruiken vaak knuppels, messen en andere wapens.’ Vrijwilligers die de aanvallen in kaart proberen te brengen, hebben tegenover de Christian Science Monitor verklaard dat het geweld gepland lijkt. „Het is ons opgevallen dat er vaak meerdere aanvallen op exact hetzelfde moment beginnen, op verschillende locaties op het plein, wat verdacht is.” Daders werden niet vervolgd. Ook deed de regering niets om het diepgewortelde vooroordeel dat de vrouwen de aanvallen aan zichzelf te danken hebben aan te pakken.Een vrouw hoort niet op straat, leert de Islam. De aanrander heeft geen schuld; de schuldige is per definitie de vrouw.In islamitische landen waar de sjaria geldt, verkrachte vrouwen worden gestraft vanwege hun zogenaamde overspeligheid (gestenigd als ze getrouwd zijn) of hun ontucht (honderd zweepslagen als ze nog niet getrouwd zijn), terwijl de verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.En verkrachte meisjes worden ook vaak vermoord, om de eer te redden van de familie.Maar,het Tahrirplein ligt nu in Keulen en andere Duitse steden.Het aantal aangiftes van diefstal of aanranding in Keulen is gestegen tot boven de duizend.Volgens Ralf Jäger, de Duitse mininster van Binnenlandse Zaken, zou het gaan om in totaal 1049 aangiftes, waarvan 821 gevallen te maken hebben met diefstal en 359 met aanrandingen.Politiebronnen melden: ‘Meeste daders Keulen waren asielzoekers uit Syrië,die nog maar kort in Duitsland verbleven’.Geen van de verdachten woont in Keulen. De bende in Keulen was wel goed voorbereid. Sommigen hadden zelfs briefjes bij zich om ranzige zinnen in het Duits te kunnen uitspreken: ik wil seks met je hebben en: trek je kleren uit, wat erop duidt dat de daders vooraf al van plan waren toe te slaan.Groepjes mannen doelbewust rondliepen en de vrouwen grepen, terwijl anderen de politie op een afstand hielden met vuurwerk.Volgens minister van Justitie Heiko Maas zijn de berovingen en aanrandingen met Oud en Nieuw afgesproken werk geweest; “Zoiets gebeurt niet uit het niets, daar moet iemand achter zitten”.Wie organiseerde de massaverkrachtingen/seks jihad/ in Keulen en andere Europese steden? Het is een nieuwe vorm van geweld tegen vrouwen, die Europa tot nu toe niet kende.Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn „het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.“…Volgens de “Keulse” imam Sami Abu Yusuf is het de schuld van de dames in Keulen zelf.We moeten ophouden naïef te zijn, zegt Hafid Bouazza; ‘ De aanrandingen in Keulen hebben wél alles met de islam te maken.Want dat is niet alleen een religie, maar ook een cultuur, een geheel van opvattingen en gedragingen. En volgens de islam is de vrouw het bezit van de man’. Een cultuur waarin vrouwen niet als individuen met een eigen, gelijke waarde worden gezien maar als voorwerpen die lijdzaam moeten ondergaan wat anderen – in dit geval mannen – voorschrijven, creëert als het ware een sfeer waarin aanrandingen en verkrachtingen gedijen.De gelijkwaardigheid van man en vrouw in het Westen is de uitkomst van een ontwikkeling die hier eeuwen heeft gevergd. Opvallend is dat het nieuws over het aanvallen van vrouwen in Keulen pas dagen na oudjaar in de kranten verscheen.Duitsland en Zweden de ‘autoriteiten’ eerst de misdaden zelf en vervolgens de achtergrond van de daders hebben proberen te verdonkeremanen. Zij hebben daarmee het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig beschaamd.De linkse politici en publicisten meer compassie opbrengen voor daders, dan voor slachtoffers.Men wilde extreem-rechts niet in de kaart spelen, want de daders hadden een islamitische achtergond..

 12. Wat een onzin!…Ik heb nooit gehoord van masaale verkrachtingen van niet-moslims….

 13. De meeste verdachten van de aanrandingen en verkrachtingen in Keulen waren asielzoekers/”vluchtelingen’:het zijn 30 Marokkanen, 27 Algerijnen, drie Tunesiërs en een Libiër.Maar,de Nieuwjaarsnacht verkrachtingen waren niet alleen in Keulen,ook in Hamburg en andere Duitse steden, ook in Stockholm.Uit talloze goed gedocumenteerde gevallen in Zweden, Finland, Denemarken,VK en de ‘Arabische Lente’-landen, blijkt dat deze modus operandi eenduidig verbonden is aan islamitische dadergroepen(de insluiting van een vrouw, met als oogmerk aanranding/verkrachting/vernedering/roof, door een groep daders onder tumultueuze omstandigheden in de openbare ruimte, in cirkel- of tunnel-vorm, waarbij omstanders en hulpdiensten worden weerhouden in te grijpen en de vrouw niet kan ontsnappen). Het was een gecoördineerde actie…

  Op de WDR is via youtube.com een item te bekijken. Interview met twee meisjes/vrouwen van een jaar of twintig, met daarbij één vader, over die aanrandingen/aanvallen in Köln op het plein en later op het perron.Was echt afschuwelijk. Het blonde meisje begon aan het einde van dat verhaal te huilen en haar vader (die mee was) vertelde dat zij op het perron omsingeld werden door donkere mannen die zijn dochter aanvielen. Hij heeft moeten vechten om al die mannen van zijn dochter weg te houden die haar overal betasten en knepen en van alle kanten opdoken.Naar schatting van de vader waren er enkele honderden mannen (volgens vader waren die mensen van Arabische en Afrikaanse afkomst) op het perron en was er geen politieagent te zien.Het was complete HORROR! Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen, zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren.En zolang multiculti-politici of hun families niet getroffen worden, vinden ze het allemaal zo erg niet..

 14. Wat ik in bovenstaand stuk en alle reacties daaronder mis, is dat naast de nodige voorlichting voor jongens en mannen, ook voorlichting aan meisjes en vrouwen moet worden gegeven. Daarbij doel ik niet op het slappe ‘niet ’s avonds alleen over straat gaan hoor’ of ‘niet een te kort rokje aantrekken, dan lok je het uit’, maar zelfverdediging. Zelfverdediging zou een verplicht item moeten zijn voor jongen vrouwen op school. Je hoeft de aanvaller niet tot moes te leren slaan, maar wel los kunnen komen en ontkomen. Zelfs al is een aanvaller twee keer zo groot, je kunt hem toch schade toebrengen (er gaat een compilatiefilmpje rond op FaceBook waarin vrouwen aanvallers met een paar rake klappen tegen de grond werken, daarna rustig wegwandelen en de dader weet niet wat hem overkomen is). Nu wordt vrouwen geleerd dat ze hulpeloos zijn, niet alleen in dreigende situaties, ook in technische situaties. Meerdere vriendinnen denken dat ze geen technische reparaties kunnen doen bijvoorbeeld, alleen maar omdat ze vrouw zijn. Ik pleit daarom voor een heel nieuw stelsel aan vakken op zowel basisschool als voortgezet onderwijs. Meerdere aanvallers zoals in Keulen is natuurlijk een ander verhaal.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *