EFFECT Learn2Work: hoe moeilijke jongeren aan een baan komen

Een succesvol leerwerkproject voor jongeren focust zich niet alleen op beroepsvoorbereiding, maar ook op training van sociale en werknemersvaardigheden. Ook de mogelijkheid om een startkwalificatie te behalen en een strakke structuur maken een leerwerkprogramma succesvol. Dit laten buitenlandse leerwerkprojecten die vergelijkbaar zijn met het Nederlandse Learn2Work zien.

Learn2Work neemt jongeren onder haar hoede tussen de 16 en 24 jaar die geen diploma hebben, niet naar school gaan en geen werk hebben. De jongeren zijn verslaafd, zitten in de schulden, hebben lang vastgezeten en/of hebben psychische problemen. Zij melden zichzelf bij Learn2Work aan, of worden doorverwezen vanuit Jeugdzorg, de sociale dienst of de jeugdreclassering.

Het traject Learn2Work

Een traject van Learn2Work duurt 10 maanden. Vier dagen in de week, zeven uur per dag krijgen de jongeren vakken als rekenen en taal, maar ook fitness en weerbaarheid, sociale vaardigheid, solliciteren én ze leren hoe ze een CV kunnen maken. Naast de theorie leren ze ook veel in de praktijk. De jongeren organiseren bijvoorbeeld een buurtevenement in de wijk en een evenement voor mensen in een zorginstelling. Ook culinaire vaardigheden worden ontwikkeld: regelmatig koken de jongeren samen met kinderen, ouderen of met de hele wijk. De laatste zeven maanden lopen ze één dag in de week stage. Ze staan niet alleen in het traject, de jongeren krijgen hulp van een jobcoach en zijn gekoppeld aan een maatje.

Een grotere baankans

SEO Economisch Onderzoek onderzocht wat de resultaten zijn van Learn2Work als het gaat om uitstroom naar werk of opleiding en vergeleek deze met meer reguliere re-integratietrajecten, die worden uitgevoerd door gemeenten. Tussen april 2011 en oktober 2012 stromen 58 werkloze jongeren in. Een half jaar begeleiding door Learn2Work levert voor 18 procent dan al een baan op. Na een jaar stijgt dit percentage naar 72 procent. Bij reguliere re-integratietrajecten heeft slechts 6 procent een baan na een half jaar en 24 procent na een jaar.

Opleiding en hulp bij problemen

Naast zoveel succes in het vinden van een baan, volgt 83 procent van de jongeren na een half jaar bij Learn2Work een opleiding, training of cursus. Een jaar na instroom is dit 80 procent. De meerwaarde van Learn2Work zit ook in het bieden van schuldhulpverlening en hulp bij verslavingsproblemen. Bij de instroom is 31 procent van de jongeren verslaafd en ontvangt hiervoor geen behandeling. Een jaar later is dit percentage gedaald naar 20 procent. Bovendien zijn alle deelnemers onder behandeling.

Een beter bestaan

Uit het literatuuronderzoek naar leerwerkprojecten in andere landen die vergelijkbaar zijn met Learn2Work blijkt dat ook deze ervoor zorgen dat jongeren een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt, een diploma halen en een minder crimineel worden. Zo volgen jongeren die aan een leerwerkprogramma hebben mee gedaan vaker een vervolgopleiding dan niet-deelnemers. Ook zegt een hoger percentage deelnemers gezonder te zijn en meer te geloven in het eigen kunnen, ten opzichte van een kleiner percentage niet-deelnemers. Daarnaast was er sprake van veel minder arrestaties, veroordelingen en detenties tijdens of na deelname aan een leerwerkproject.

Wat zijn nu succesfactoren?

Wat zijn nu de factoren die leerwerkprojecten tot een succes maken? De onderzoekers concluderen op basis van het literatuuronderzoek dat niet alleen aandacht voor beroepstraining, maar ook voor onderwijs en training van sociale en werknemersvaardigheden een belangrijke succesfactor is. Ook structuur doet er toe. Programma’s die strak gestructureerd zijn, zijn succesvoller dan meer vrijblijvende programma’s. Tot slot noemt SEO Economisch Onderzoek het behalen van een startkwalificatie als een succesvolle factor. Zo zijn de meeste succesvolle programma’s die in het literatuuronderzoek zijn bekeken gericht op het behalen van een GED-certificaat (General Education Development). Kanttekening is dat een dergelijk certificaat jongeren minder goed voorbereidt op de maatschappij dan een diploma. Lange termijn effecten van deze programma’s blijken hierdoor achterwege te blijven.

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Tekst: Danielle van Oostrum