Europa echt best belangrijk

Zo’n 10 jaar geleden werd de slogan ‘Europa….. best belangrijk’ met veel tamtam door het ministerie van Buitenlandse Zaken gelanceerd – en met hoon ontvangen. Dat is jammer, want Europa is best belangrijk. Vooral als de vrijheid van seksuele voorkeur je na aan het hart ligt.

Op 22 mei zijn er weer verkiezingen voor het Europese Parlement, waar Nederland 26 van de 766 vertegenwoordigers mag kiezen. Op dit moment is er, zeker in de media, een trend om Europa en het Europese parlement als een geldverslindende non-valeur af te doen. Die houding verdient een krachtig tegengeluid. Europa maakt zich, vaak veel meer dan de nationale staten, al jaren sterk voor de bescherming van rechten van personen ongeacht  hun ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur. In de afgelopen jaren heeft Europa via verschillende non-discriminatierichtlijnen de lidstaten gedwongen deze rechtsbescherming in hun nationale wetten op te nemen, ook al zagen ze daar zelf – denk aan Oost-Europa – vaak het nut niet van in. Wanneer we ons beperken tot seksuele voorkeur zijn bescherming op de werkvloer, bescherming van transgender personen, bescherming van partnerschappen en bescherming tegen geweld belangrijke activiteiten van de Europese Unie geweest. Miljoenen mensen vonden daardoor meer bestaanszekerheid.

We zijn er nog niet

Maar het is gevaarlijk om te denken dat we er daarmee zijn. Het is nu tijd om de gaten in het weefsel van bescherming te dichten, het uit te bouwen en te borgen. Met dat doel heeft het Europese parlement in februari van dit jaar een niet-bindende aanbeveling gedaan om in de nabije toekomst een gezamenlijk strategisch plan tegen homofobie en discriminatie op basis van seksuele voorkeur en gender identiteit op te stellen, een zogenoemde Roadmap, zoals die ook bestaat voor vrouwenemancipatie, mensen met een beperking en Roma. Het nieuwe Europese parlement moet hier verder mee aan de slag.

Keuze genoeg

Vanuit conservatieve en religieuze hoek was er veel weerstand tegen de Roadmap. Laten we voorkomen dat door desinteresse van de kiezer deze krachten verder in de hand worden gespeeld. De Europese koepel van LHBTI-organisaties, ILGA, heeft daarom aan kandidaten voor het Europese parlement gevraagd zich op voorhand te committeren aan de bescherming van LHTI-rechten. Op hun site zijn de namen te lezen van de 30 Nederlandse kandidaat-parlementariërs, afkomstig uit de belangrijkste partijen, die dit beloofd hebben.

Dus, ga stemmen, kammenieschelen op wie. Nu ja, kan me wel schelen, kijk op www.ilga-europe.org/comeout, keuze genoeg.

Judith Schuyf, senior adviseur Emancipatie & Inclusie bij Movisie. Dit artikel verscheen op 16 mei ook in de Volkskrant.

Movisie voert het secretariaat van het Rainbow Cities network, waarin op dit moment 18 steden in Europa die actief LHBT beleid voeren met elkaar samenwerken. Movisie is tevens lid van Platform artikel 19, een samenwerking van een aantal organisaties die, ieder vanuit hun eigen deskundige invalshoek, gelijke behandeling in Nederland bevorderen. Het Platform geeft informatie over Europese richtlijnen en over het beleid van de Europese Unie. Ook adviseert het Platform over de omzetting van Europese regels in Nederland. Uitgangspunt is dat die de ruimste bescherming tegen discriminatie bieden. Het Platform geeft commentaar op lopende kwesties, publiceert boeken en brochures, organiseert publieksdebatten en andere bijeenkomsten.