Nee stem je omdat je vóór Oekraïne bent

Laten we Oekraïne in de steek als het associatieverdrag er niet komt? Is een nee-stem bij het referendum zelfs een ja tegen het kwaad? Geenszins, zegt SP-kamerlid Harry van Bommel in reactie op Dave van Ooijen eerder op deze site.

Dit referendum gaat niet over de keuze tussen Oekraïne wel of niet ondersteunen. Dit referendum gaat over de keuze tussen Oekraïne steeds verder politiek en economisch in de Europese Unie integreren of dat niet doen. Dit verdrag niet doen, betekent allerminst niets doen.

Hulp aan Oekraïne geven we al

De stelling dat alleen integratie in de Europese Unie een effectieve wijze van landen ondersteunen is, getuigt van een onwaarschijnlijk hoge mate van imperialistisch denken. Alleen als je bij ons hoort, komt het goed? Volgens mij hebben we die gedachte al lange tijd achter ons gelaten. Gelukkig. Er zijn vele manieren om Oekraïne te ondersteunen zónder associatieverdrag. Sterker nog, dat doen we allang.

De relatie tussen Oekraïne en de EU wordt gebaseerd op het Europese Nabuurschapsbeleid en maakt deel uit van het Oostelijk Partnerschap. Een van de beleidslijnen daarbinnen is het promoten van waarden zoals democratie, aanwezigheid van een rechtsstaat, het internationale rechtssysteem, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden en duurzame ontwikkeling. De EU heeft bijvoorbeeld een commissie naar Oekraïne gestuurd om te adviseren op het gebied van politie en justitie, en daarnaast substantiële financiële steun aan Oekraïne gegeven om de economie op korte termijn vooruit te helpen.

Ook de Raad van Europa heeft een actieplan opgezet met een budget van maar liefst 45 miljoen euro om onder andere de rechtsstaat en democratie te verbeteren en corruptie aan te pakken. En ook Nederland geeft op bilateraal niveau noodhulp aan Oekraïne en ondersteuning aan de ontwikkeling van de rechtsstaat via het matra-programma. Allemaal concrete ondersteuning zónder associatieverdrag.

Wat het associatieverdrag hieraan gaat toevoegen is niet duidelijk. Heel vaak opschrijven dat de corruptie bestreden moet worden maakt nog niet dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het feit dat in het verdrag staat dat Oekraïne het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof gaat ratificeren heeft de Oekraïense regering onlangs nog immers allerminst tegengehouden de inwerkingtreding van die ratificatie met drie jaar te willen uitstellen.

Gevolgen van het associatieverdrag

De verdere politieke en economische integratie in de Europese Unie heeft verschillende gevolgen die niet mals zijn. Het verdrag heeft reeds geleid tot verdere aanwakkering van de verdeeldheid in het land en zo bijgedragen aan de bloedige burgeroorlog die al aan duizenden mensen het leven kostte en ervoor zorgde dat miljoenen mensen huis en haard moesten verlaten. Het feit dat er 900.000 mensen hun toevlucht zochten in Rusland, en niet in de EU, toont die verdeeldheid alleen maar nog meer aan.

Het vrijhandelsdeel van dit verdrag gaat er daarnaast voor zorgen dat verschillende beroepsgroepen in Nederland, zoals bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, nóg meer te maken zullen krijgen met verdringing door de vrijheid van diensten. Hoewel de economie van Oekraïne te vergelijken is met die van Noord-Holland zal een afzetmarkt van 45 miljoen mensen ongetwijfeld enkele Europese grote bedrijven geld opleveren terwijl het de verouderde industrie van Oekraïne weg zal concurreren. De rekening wordt zoals altijd betaald door de belastingbetaler. Met dit verdrag komt Oekraïne in aanmerking voor financiële bijstand en kan het tot allerlei EU-agentschappen toetreden, met de daarbij behorende fondsen. Reken maar dat Oekraïne die bijstand nodig gaat hebben. De inflatie wordt voorspeld op 46 procent, de economie krimpt met 9 procent, het land heeft een staatsschuld van 70 miljard dollar en Oekraïne is aangemerkt als wanbetaler.

Of dit Europese geld goed terecht komt, is de vraag. Oekraïne staat op plaats 130 van de 167 als het gaat om corruptie en verkeert in gezelschap van landen als Paraguay en Nepal. Het systeem in Oekraïne is niet aangetast door corruptie; corruptie is het systeem. Fondsen zullen terecht komen in de zakken van corrupte oligarchen en met toenemende handel wordt corruptie naar Nederland geïmporteerd. Dit associatieverdrag is niet goed voor Oekraïne, niet goed voor Europa en niet goed voor Nederland. Stem daarom op 6 april ‘Nee’.

Harry van Bommel is Tweede Kamerlid voor de SP.

Afbeeldingsbron: Ivan Bandura (Flickr Creative Commons)

Dit artikel is 1949 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (2)

 1. “Dit referendum gaat niet over de keuze tussen Oekraïne wel of niet ondersteunen”

  Maar dit referendum gaat ook over de vraag of wij meer of minder Brussel willen….Meer toetredende landen betekent immers ook meer Brussel voor Nederland….

 2. “Dit referendum gaat niet over de keuze tussen Oekraïne wel of niet ondersteunen”

  Daar gaat het wel over.

  TITEL VI FINANCIËLE SAMENWERKING EN FRAUDEBESTRIJDING
  Artikel 453
  Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering.
  De financiële bijstand moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst en wordt verstrekt overeenkomstig de onderstaande bepalingen, art 454 e.v..

  Dat wordt dus een tweede maar dan 10-voudige Griekenland er bij. De naheffingen voor Nederland uit Brussel zijn vast al weer in de maak.

  Dat is de betekenis van meer Brussel voor Nederland.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *