Jurriaan Omlo

Jurriaan Omlo
Jurriaan Omlo is als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Inholland voor het lectoraat Maatschappelijk Werk en de Wmo werkplaats in Rotterdam. Hij verricht onderzoek naar good practices op het gebied van maatschappelijk werk en sociaal werk in brede zin. Hij promoveerde in 2011 op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. Lees meer over dit onderzoek In het verleden was Omlo werkzaam bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), en schreef toen mee aan een advies over hangjongeren en een advies over polarisatie. Na werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van VROM en later Binnenlandse Zaken - de beleidsdirectie Inburgering en Integratie - werkte hij enige tijd bij MOVISIE, waar hij publiceerde over de Wet Maatschappelijke ondersteuning en effectieve sociale interventies.

Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Mensen in armoede schieten op vele manieren tekort. Naast geldproblemen die vaak samenhangen met schulden, blijken ze vaak slechtere ouders te zijn, hebben ze meer overgewicht en presteren ze slechter op het werk. Dominant is het idee dat falen armoede veroorzaakt. Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir wijzen er in hun boek ‘Schaarste’ op […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | Reageer!

Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit!

Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit!

Recentelijk is de Participatiewet aangenomen. Samen met de herziene Wmo (2015) moet dit de zorg goedkoper maken en burgers beter voor elkaar laten zorgen. Om dat te bereiken is meer wetenschappelijke onderbouwing van sociaal beleid nodig.

Lees verder
Vraagstuk: Participatie: hoe doe je dat?, Wmo | 1 reactie

Paul Schnabel: “Armoede treft middenklasse”

De bezuinigingen van het kabinet hebben grote consequenties. Paul Schnabel maakt zich vooral zorgen om de plannen rond de sociale zekerheid. Een deel van de middenklasse dreigt hierdoor op bijstandsniveau te moeten leven. ‘Dat is voor deze mensen ongeveer het ergste wat hun kan overkomen.’ Paul Schnabel heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij is […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | Reageer!

Schaf het integratiebeleid af!

Schaf het integratiebeleid af!

Met zijn kabinetsvisie op integratie heeft minister Asscher wel goede bedoelingen, maar sluit hij ‘migranten’ juist maatschappelijk uit. De overheid behoort mensen niet op hun afkomst, geloof en als groep te beoordelen, maar op hun toekomst, gedrag en als individu.

Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting, Participatie: hoe doe je dat? | 4 reacties

Overheid laat arbeidsmigranten aan hun lot over

Overheid laat arbeidsmigranten aan hun lot over

Arbeidsmigranten worden aan hun lot overgelaten. De regering neemt aarzelend een regierol op zich, maar beperkt zich vooralsnog tot handhaving en huisvesting. Het faciliteren van maatschappelijke participatie van arbeidsmigranten wordt systematisch genegeerd.

Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Integratie en uitsluiting | Reageer!

Frank Bovenkerk: “Aanpak radicalisering misplaatst en overtrokken”

Frank Bovenkerk pleit voor een nuchtere visie op radicalisering. Sinds de laatste Molukse gijzelingen uit de jaren zeventig heeft ons land geen grote terroristische aanslagen meer meegemaakt. Vele politieke ingrepen zijn misplaatst en overtrokken, ook al blijkt uit onderzoek dat 16 procent van de moslimjongeren geweld billijkt omwille van religieuze of ideologische idealen.

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | 2 reacties

Wilskracht

Welke menselijke eigenschappen bepalen of iemand succes heeft in het leven of juist met allerlei persoonlijke problemen kampt? In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft dit niet te maken met een tekort aan zelfwaardering en zelfvertrouwen. In het boek ‘Wilskracht. De herontdekking van de grootste kracht van de mens’ betogen de Amerikaanse psychologen Baumeister […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | 1 reactie

Jurriaan Omlo: De andere politiek van Willem Schinkel

Fundamentele ideologische strijd – dat is wat Nederland mist. De verschillen tussen politieke partijen zijn tot het nulpunt gedaald. In het boek ‘De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek’ stelt de socioloog Willem Schinkel vast dat er slechts één overgebleven ideologie is; het mondiaal neoliberaal kapitalisme. In een vlammend betoog signaleert Willem Schinkel dat […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | Reageer!

Gabriël van den Brink: “De Lage Landen en het Hogere”

Lage Landen

Veel Nederlanders zijn verbitterd, cynisch en verontwaardigd. Maar dit pessimisme is volgens het boek De Lage Landen en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan van Gabriël van den Brink onterecht. Samen met wetenschappers als Paul Dekker (SCP) en Erik Borgman (Universiteit van Tilburg) presenteert Van den Brink op overtuigende wijze […]

Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Publieke omgangsvormen | Reageer!