Jurriaan Omlo

Jurriaan Omlo
Jurriaan Omlo is als onderzoeker verbonden aan de gemeente Rotterdam, waar hij betrokken is bij een evaluatieonderzoek naar het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Daarnaast is Jurriaan sinds 2012 eigenaar van Bureau Omlo. Als zelfstandig onderzoeker verricht hij studies naar sociale vraagstukken. Hij is gespecialiseerd in evaluatieonderzoek en integratievraagstukken. Zo schreef hij samen met anderen het boek 'Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein' en promoveerde hij op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaanse-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. In het verleden was Omlo werkzaam bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), en schreef toen mee aan een advies over hangjongeren en een advies over polarisatie. Na werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van VROM en later Binnenlandse Zaken - de beleidsdirectie Inburgering en Integratie - werkte hij enige tijd bij MOVISIE, waar hij publiceerde over de Wet Maatschappelijke ondersteuning en effectieve sociale interventies.

Joram van Klaveren (VNL, ex-PVV): ‘Welzijnswerkers en docenten kunnen het nooit winnen van Allah’

Joram van Klaveren

Kamerlid Joram van Klaveren – ex-PVV, nu van Voor Nederland (VNL) – vindt dat Nederlanders onderschatten hoe existentieel het geloof is voor moslims. Radicalisering voorkom je niet met welzijnswerkers en docenten, die winnen het nooit van Allah. Van Klaveren ziet meer naïviteit om zich heen: over de vermeende zwakte van mensen, te zachte straffen en […]

Lees verder
Vraagstuk: Politiek | Reageer!

Kennisplatform Integratie is liever degelijk dan stoer

Hans Boutellier

Liever degelijk dan stoer. Dat is het nieuwe Kennisplatform Integratie en Samenleving, dat het multiculturele instituut Forum opvolgt. Movisie en het Verwey Jonker Instituut zijn er verantwoordelijk voor, en woordvoerder Hans Boutellier, directeur van het laatste instituut, hoeft niet zo nodig op de voorpagina’s te staan.

Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting | Reageer!

Doelgerichtheid bij onderzoek maakt blind voor ‘onverwachte bijvangsten’

Eenzijdige focus van onderzoek op doelrealisatie maakt blind voor onverwachte bijvangsten van beleid

In evaluatiestudies hebben veel onderzoekers de neiging om zich blind te staren op de vraag of de voorafgestelde doelen gerealiseerd zijn. Daarmee gaan zij voorbij aan mogelijke onverwachte successen. Het risico is dat allerlei beloftevolle interventies ten onrechte bij het grofvuil belanden.

Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek | 4 reacties

Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Mensen in armoede schieten op vele manieren tekort. Naast geldproblemen die vaak samenhangen met schulden, blijken ze vaak slechtere ouders te zijn, hebben ze meer overgewicht en presteren ze slechter op het werk. Dominant is het idee dat falen armoede veroorzaakt. Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir wijzen er in hun boek ‘Schaarste’ op […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | Reageer!

Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit!

Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit!

Recentelijk is de Participatiewet aangenomen. Samen met de herziene Wmo (2015) moet dit de zorg goedkoper maken en burgers beter voor elkaar laten zorgen. Om dat te bereiken is meer wetenschappelijke onderbouwing van sociaal beleid nodig.

Lees verder
Vraagstuk: Participatie: hoe doe je dat?, Wmo | 1 reactie

Paul Schnabel: “Armoede treft middenklasse”

De bezuinigingen van het kabinet hebben grote consequenties. Paul Schnabel maakt zich vooral zorgen om de plannen rond de sociale zekerheid. Een deel van de middenklasse dreigt hierdoor op bijstandsniveau te moeten leven. ‘Dat is voor deze mensen ongeveer het ergste wat hun kan overkomen.’ Paul Schnabel heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij is […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | 1 reactie

Schaf het integratiebeleid af!

Schaf het integratiebeleid af!

Met zijn kabinetsvisie op integratie heeft minister Asscher wel goede bedoelingen, maar sluit hij ‘migranten’ juist maatschappelijk uit. De overheid behoort mensen niet op hun afkomst, geloof en als groep te beoordelen, maar op hun toekomst, gedrag en als individu.

Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting, Participatie: hoe doe je dat? | 4 reacties

Overheid laat arbeidsmigranten aan hun lot over

Overheid laat arbeidsmigranten aan hun lot over

Arbeidsmigranten worden aan hun lot overgelaten. De regering neemt aarzelend een regierol op zich, maar beperkt zich vooralsnog tot handhaving en huisvesting. Het faciliteren van maatschappelijke participatie van arbeidsmigranten wordt systematisch genegeerd.

Lees verder
Vraagstuk: Arbeidsmarkt, Integratie en uitsluiting | Reageer!

Frank Bovenkerk: “Aanpak radicalisering misplaatst en overtrokken”

Frank Bovenkerk pleit voor een nuchtere visie op radicalisering. Sinds de laatste Molukse gijzelingen uit de jaren zeventig heeft ons land geen grote terroristische aanslagen meer meegemaakt. Vele politieke ingrepen zijn misplaatst en overtrokken, ook al blijkt uit onderzoek dat 16 procent van de moslimjongeren geweld billijkt omwille van religieuze of ideologische idealen.

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | 2 reacties