Lezing: Wat we niet weten over armoede

Op woensdag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, organiseert ATD-Vierde Wereld een bijzondere lezing in de Grote Kerk in Den Haag. Professor Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie zal spreken over Wat we nog niet weten over armoede in Nederland. De lezing wordt mogelijk gemaakt door een legaat van Frans Pinxter, oud pastoor in de Schilderswijk, die zich actief bezig hield met armoedebestrijding.

Na de lezing zullen enkele ervaringsdeskundigen en een beleidsmedewerker armoedebeleid deelnemen aan een paneldiscussie, daarin zullen ze ingaan op  de lezing maar ook breder op armoede in Nederland. Dit biedt een kans om verschillende perspectieven op armoede in Nederland beter te leren kennen en om kennis en ervaringen te delen met het publiek en de verschillende aanwezige organisaties.

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Op 17 oktober 1987 werd in Parijs de eerste Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede onthuld door Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Ruim 100.000 mensen, waaronder veel gezinnen uit de hele wereld, die armoede en uitsluiting uit eigen ervaring kennen, waren daarbij aanwezig. Naar aanleiding hiervan riep de Verenigde Naties in 1992, 17 oktober uit tot werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

Programma:

17.00 Ontvangst

17.10 Inleiding van ervaringsdeskundige ATD-Vierde Wereld Nederland

17.15  Frans Pinxter lezing: Wat we nog niet weten over armoede in Nederland door professor Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

17.50 Reactie op de lezing door panelleden:

  • Bea Moed, oprichter van Bedrijf 79
  • Beleidsmedewerker armoede van de gemeente Den Haag
  • Medestander en/of ervaringsdeskundige ATD-Vierde Wereld Nederland

18.05  Panel discussie tussen sprekers en vragen vanuit de zaal onder begeleiding van Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

18.50  Afsluiting met receptie

Locatie: Grote Kerk Den Haag

Foto: flightlog (Flickr Creative Commons)