SYMPOSIUM KWALITATIEF ONDERZOEK

Symposium Kwalitatief onderzoek als bewijs voor ‘wat werkt’. De rol van kwalitatief onderzoek bij de bewijsvoering over effectiviteit van interventies/aanpakken in het sociaal domein staat centraal tijdens het symposium dat Movisie samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam organiseert. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 

 

 

Symposium Kwalitatief Onderzoek

 

Datum:

Tijd:

Inleiders:

 

 

Interview:

 

28 november 2017

13.00 – 15.00

prof. dr. Trudie Knijn (UU)

prof. dr. Anja Machielse (UvH)

dr. Vasco Lub (Bureau voor sociale argumentatie en EUR)

Marcel Ham interviewt Peter Steenbergen en Ton Huiskens over de interventie ‘Thuis op straat’

Panel:

Moderator:

Locatie:

prof. dr. G. Engbersen (EUR en WRR), Henk Smid (ZonMw) en prof. dr. S. Keuzenkamp (Movisie en VU)

Marcel Ham (Platform Sociale Vraagstukken / Movisie)

Auditorium VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam (routebeschrijving)

In het sociaal domein is een groeiende belangstelling voor de effectiviteit van interventies voor de aanpak van sociale vraagstukken. Effect- en evaluatieonderzoek hebben als doel bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van die aanpakken. Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat vooral kwantitatief onderzoek nodig is om er achter te komen ‘wat werkt’. En dan met name de gouden standaard van de randomized controlled trials (rct’s).

Een groeiend aantal wetenschappers wijst echter op de waarde van kwalitatief onderzoek bij de vaststelling wat werkt. Trudie Knijn en Anja Machielse pleiten zelfs voor een herziening van de beoordeling, waarbij rct’s gelden als eerste aanwijzing, maar pas van sterke aanwijzingen kan worden gesproken wanneer het oordeel van cliënten en professionals is gevraagd door middel van kwalitatief onderzoek. Vasco Lub erkent eveneens de waarde van kwalitatief evaluatieonderzoek. Hij zal ingaan op criteria voor ‘goed kwalitatief evaluatieonderzoek’.

Hoe kwalitatief onderzoek kan bijdragen aan het vaststellen van de plausibiliteit van de werking van een aanpak in het sociaal domein wordt geïllustreerd aan de hand van de interventie ‘Thuis op straat’. Daarna volgt een paneldiscussie onder leiding van Marcel Ham.

U kunt zich hier aanmelden voor het symposium.