Een tegengeluid van een moslim

Nederlandse jongeren die afreizen naar Syrië en Irak om lid te worden van Islamitische Staat, het is ook menig moslim hier te lande een gruwel. En dat tegengeluid willen moslims ook graag laten horen. Als ze daar ten minste de gelegenheid voor krijgen, zegt imam Safeer Siddiqui.

Islamitische Staat (IS) is een bijna dagelijks terugkerend onderwerp in de media, van landelijke ochtendkrant tot aan het late praatprogramma van Jeroen Pauw op NPO 1. Nu Nederland militair betrokken is bij de strijd tegen IS zal die aandacht voorlopig nog wel even blijven. En terecht, want het onderwerp is van groot belang. Als een vuurwapen in de handen van een gefrustreerd Amerikaans kind al fatale gevolgen heeft, dan kunnen we slechts gissen naar de omvang van de moordpartijen en verwoestingen die IS-strijders aanrichten. Maniakken die bereid zijn om hun eigen leven op te offeren om onheil over anderen te brengen. Zonder te overdrijven, kunnen we zeggen dat IS een gevaar voor de wereldvrede vormt.

Opkomst van IS was een kwestie van tijd

Dit gezegd hebbend, moeten we ook erkennen dat IS geen gevaar is dat uit de blauwe lucht is gevallen. De beweging is ontstaan omdat we, en daarmee bedoel ik de wereldgemeenschap, het verspreiden van gewelddadige ideologieën hebben toegestaan. Vooral in landen waar armoede heerst en waar een schrijnend gebrek aan goed onderwijs is, hebben radicalen lange tijd hun gewelddadige ideeën mogen verspreiden. Het was slechts een kwestie van tijd voordat het kwaadaardige virus zich begon te verspreiden, vaak ongehinderd door de internationale gemeenschap. Sterker nog, Pakistan krijgt als sinds de helft van de vorige eeuw massieve economische, financiële en militaire steun van de grootmachten. In diezelfde periode is de vervolging van ahmadi-moslims, sjiieten en christenen door soenitische terreurbendes steeds sterker geworden. En de grootmachten hebben passief toegekeken hoe de onderdrukking van religieuze minderheden in Pakistan al maar toenam.

De opkomst van IS in Syrië en Irak heeft  interne oorzaken, de schending van burger en mensenrechten horen daar bij, maar ook externe factoren spelen een rol. Groepen en bewegingen die in gewapend verzet kwamen tegen dubieuze regeringen bleven geld en materieel krijgen, zelfs als ze, zoals IS, uiteindelijk geen bevrijders bleken, maar onderdrukkers die het woord repressie een hele nieuwe inhoud gaven. En die hulp krijgen ze tot op de dag van vandaag. Ook IS. De Amerikaanse onderminister David Cohan noemt IS de beste gefinancierde terroristische beweging ooit. De beweging beschikt over grote hoeveelheden geld en over moderne en geavanceerde wapens. Een deel ervan heeft ze op het Iraakse leger veroverd, maar een ander deel komt van buiten. Om IS te bestrijden, zou elke externe hulp aan de beweging moeten worden gestaakt. Waarom hoor ik dat punt zo weinig terug in het wereldwijde debat over het gevaar van IS?

Nederlandse moslims willen zich wel uitspreken

In Nederland voeren we een debat over geradicaliseerde moslimjongeren die naar Syrië afreizen om zich aan te sluiten bij extremistische strijdgroepen zoals IS. Opvallend is hoe vaak er ten onrechte wordt beweerd dat moslims in Nederland zich hier niet voldoende krachtig tegen uitspreken. Ik heb meerdere malen op de deur van de verschillende media geklopt, maar evenzo vaak werd er niet opengedaan. Verder dan een enkele ingezonden brief of een artikel op een weblog is mijn stem nooit gekomen. En dan word ik er als moslim op aangesproken dat ik niet krachtig stelling neem tegen IS!

Ik ben lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap -met vestigingen in 206 landen- en onze internationale moslimleider Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad heeft onlangs tijdens een vredesbijeenkomst in Groot-Brittannië uitvoerig gesproken over hoe strijdig de ambities van IS zijn met de Koran en de lessen van de profeet. Op die bijeenkomst waren meer dan 1000 mensen, onder wie politici, aanwezig. Het horen van hun (tegen-)stem is belangrijk in de strijd tegen radicalisering en voor integratie. Leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, waarbij mensen vanuit alle rassen, culturen en achtergronden zijn aangesloten, reizen niet naar Syrië en Irak af. Terwijl zij wel strikt het fundament van de islam volgen, de Koran en de lessen van de profeet, zijn zij nooit en nimmer betrokken geweest bij geweld.

Onze gemeenschap verspreidt al enkele jaren folders waarin zij het geweld in de naam van de islam afkeurt. Ook proberen we de onwetendheid over het geloof, over de ander en over de mogelijkheid tot vreedzaam samenleven op te heffen. Pas als de onwetenheid tot het verleden behoort, kan er sprake zijn van een vredig samenleven van verschillende bevolkingsgroepen, in Pakistan, Syrië en Irak, maar ook in Nederland. Hoewel de toekomst er bij tijd en wijle somber uitziet, heb ik toch goede hoop dat we uiteindelijk de situatie zullen bereiken, zoals in de folder vermeld: ‘Liefde voor iedereen en haat voor niemand’.

Safeer Siddiqui is imam in Nunspeet