INTERVIEW Ismintha Waldring over barrières in de carrières van tweede-generatie-migranten

Tweede-generatie-migranten met Turkse of Marokkaanse roots, die een academische of HBO-opleiding hebben afgerond, hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Veel van hen hebben uiteindelijk succes, maar moeten daarvoor harder werken, zowel in de selectieprocedures als in de omgang met collega's krijgen ze te maken met (subtiele vormen van) discriminatie.

Ismintha Waldring promoveert op 18 mei aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op de manieren waarop tweede generatie professionals omgaan met sociale grenzen (als onderdeel van de bredere onderzoeksprojecten ‘Pathways to success’ en ‘ELITES’). Marcel van den Haak sprak met haar op de Zuidas en de VU.